Pravěké kojenecké láhve

27.9.2019
Citace:
J.Dunne et al., Nature, 2019, doi: 10.1038/s41586-019-1572-x
Zdroj
Pravěké keramické láhve ke krmení malých dětí, foto Katharina Rebay-Salisbury.

Keramické nádobky s postranní hubičkou, podobné těm na obrázku, nacházíme na četných evropských pravěkých nalezištích. Poprvé se objevily v neolitu, mladší době kamenné. V době bronzové a železné byly ještě častější. Izotopová analýza neviditelných pozůstatků obsahu na vnitřních stěnách tří nádobek z bavorského naleziště potvrdila, že naši předkové v nich skladovali mléko přežvýkavců nebo produkty z něj. Nejspíše sloužili jako kojenecké láhve pro krmení dětí po odstavení. Některé jsou docela roztomilé.

„Tyto zvláštní nádoby nám poskytují cenné informace, jak a čím byly děti krmeny před tisíciletími. Podobné nádoby se objevují také v jiných pravěkých kulturách po celém světě. Nyní bychom chtěli provést studii, která by zahrnovala širší geografický rámec a zjistila, zda všechny tyto nádobky dříve sloužily stejnému účelu,“ říká první autorka publikace Julie Dunne z University of Bristol.

 
Odeslat komentář k článku "Pravěké kojenecké láhve "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Pravěké kojenecké láhve " e-mailem

Diskuse/Aktualizace