Pokroucené amidy

12.7.2006
Chemická struktura penicilinu.

Amidové vazby jsou v chemii i biologii zcela běžné a v acyklických sloučeninách jsou většinou planární. Avšak v bicyklických laktamech jsou to vazby zkroucené, což ovlivňuje jejich stabilitu a reaktivitu. Když v roce 1938 profesor Rudolf Lukeš popsal struktruru 2-chinuklidonu, podnítil tím zájem řady chemiků o strukturu a syntézu například chininu a později i penicilinu. Následovalo šedesát let více méně neúspěšných pokusů o syntézu látek se „zkroucenou” amidovou vazbou, až nyní se v Kalifornii podařilo zavést novou metodu vycházející z reakcí, při nichž se uvolňuje molekulární dusík a tím se pohání syntéza deformovaného bicyklického jádra. Předpokládá se, že tyto reakce povedou i k lepšímu pochopení vlastností amidovývh vazeb.

Odeslat komentář k článku "Pokroucené amidy "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Pokroucené amidy " e-mailem

Diskuse/Aktualizace