Plyny nad mořem

1.2.2020
Citace:
Bourtsoukidis, E., Pozzer, A., Sattler, T. et al. The Red Sea Deep Water is a potent source of atmospheric ethane and propane. Nat Commun 11, 447 (2020). https://doi.org/10.1038/s41467-020-14375-0
Zdroj
Satelitní snímek Arabského poloostrova, foto SeaWiFS Project, NASA/Goddard Space Flight Center, and ORBIMAGE [Public domain].

Nepřekvapí, že v atmosféře nad Arabským poloostrovem a přilehlými vodami je ve vzduchu více uhlovodíků ethanu CH3CH3 a propanu CH3CH2CH3 než v jiných částech Zeměkoule. Při těžbě a zpracování ropy a zemního plynu, podstatné části hospodářství tohoto koutu světa, jich do vzduchu unikne požehnaně. Nicméně nedávná expedice výzkumného plavidla Kommandor Iona zjistila, že nad severní částí Rudého moře je jich ještě mnohem více, než by odpovídalo znečištění z petrochemického průmyslu.

První autor publikace E. Bourtsoukidis z Max-Planck-Institut für Chemie upřesňuje: „Koncentrace ethanu a propanu byly 20 až 40krát vyšší než předpovídal model . Rozsah těchto emisí je srovnatelný s emisemi několika zemí produkujících ropu na Středním východě, jako jsou Spojené arabské emiráty, Kuvajt a Omán. Nakonec jsme dospěli k nečekanému závěru: vysoká koncentrace ethanu a propanu v této oblasti musí unikat ze dna Rudého moře.“ Možná jsme na stopě dalšího rozsáhlého ložiska ropy nebo zemního plynu. Vzestupné proudění podél egyptského pobřeží a nízká rozpustnost ethanu a propanu ve vodě způsobuje, že rychle uniknou ze dna k hladině a odtud do atmosféry.

Výzkumná loď Kommandor Iona o délce 72,55 m a maximální šířce 14,9 vyplula z francouzského Toulonu a po proplutí Suezským kanálem pokračovala podél pobřeží Arabského poloostrova až do Kuvajtu a zpět. Během plavby dlouhé 20.000 km a trvající 60 dní automatické přístroje neustále analyzovaly složení ovzduší. Propan a ethan leží na počátku soustavy chemických reakcí, na jejichž konci vzniká za přispění oxidů dusíku škodlivý troposférický ozón. Oxidů dusíku dodají komíny nákladních lodí proplouvajících Suezským kanálem do vzduchu nad Rudým mořem dost a dost.

 
Odeslat komentář k článku "Plyny nad mořem "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Plyny nad mořem " e-mailem

Diskuse/Aktualizace