Paúhoř elektrický

1.11.2015
Citace:
C.David de Santana et al., Unexpected species diversity in electric eels with a description of the strongest living bioelectricity generator, Nature Communications, volume 10, Article number: 4000 (2019), doi: 10.1038/s41467-019-11690-z
Zdroj
Hlava paúhoře elektrického na snímku Stana Shebse, GNU Free Documentation License 1.2, Wikimedia Commons.

(Electrophorus electricus) dokáže zasadit mnohem silnější elektrickou ránu, než jsme se doposud domnívali. Kenneth Catania z Vanderbilt University v Nashvillu v Tennessee pozoroval, že svou kořist před výbojem dostane mezi póly svého elektrického článku. Obkrouží ji zádní části svého těla, kde se elektrický článek nachází. Kořist se tak dostane do mnohem silnějšího elektrického pole, než kdyby ji zasáhl pouze výboj směřující volně do prostoru. Paúhoř elektrický žije v povodí řek Amazonky a Orinoko. Dorůstá až 2,5 m a váhy 20 kg. Protože se pohybuje hlavně v kalných vodách, má jenom slabý zrak. Orientuje se pomocí slabého elektrického pole, jehož intenzita je asi 50 x nižší než ta, kterou používá k lovu. Jeho hlavu vidíme na snímku Stana Shebse, GNU Free Documentation License 1.2, Wikimedia Commons.

16.6.2016: Přes dvě stě let staré pozorování Alexandra von Humboldta souboje elektrických paúhořů s koňmi v roce 1800 potvrdil Kenneth C. Catania z Vanderbilt University v Nashville v Tennessee. Známý přírodovědec zaznamenal, že pro zvýšení síly elektrického výboje paúhoři vyzvedávají část těla nad vodní hladinu. Až do dneška jeho pozorování nikdo nepotvrdil. Pro paúhoře to může být otázka života nebo smrti. V suchém období mohou jejich tůně hodně vyschnout, takže zůstanou ve velmi mělké vodě. Stávají se tak snadno přístupní pro suchozemské šelmy, které při lovu v mělké vodě mohou mít většinu těla nad hladinou. Zaženou je pouze elektrickými údery ve vzduchu.

21.9.2019: Paúhoř elektrický (Electrophorus electricus, angl. electric eel) jsou ve skutečnosti druhy tři. Odlišnosti nacházíme zejména v genomu. Rozdíly ve stavbě těla (morfologcké) nejsou na první pohled patrné, ale existují. Nově pojmenovaný E.voltai přebývá v řekách Brazilské vysočiny (Brazilian Shield) na jih od Amazonské pánve. V rychle tekoucích řekách teče průzračná dobře prokysličená voda s vysokým obsahem kyslíku a nízkou koncentrací solí. Má proto nízkou vodivost, takže paúhoř potřebuje vyšší napětí, aby dosáhl účinného šoky. Dosáhne 860 V, což je vůbec nejvyšší hodnota naměřené u jakéhokoli tvora.

V řekách Amazonské pánve s nízkým obsahem kyslíku a vyšší koncentrací rozpuštěných solí najdeme paúhoře E.voltaii s výbojem do 572 V. Původní pojmenování E.electricus zůstalo vyhrazeno paúhoři, který žije ve vodách Guyanské vysočiny (Guyana Shield) severně od Amazonské pánve. Vytváří napětí do 650 V. Na rozlišení jednotlivých druhů paúhoře by postačil voltmetr.

„Objev nových druhů paúhoře v Amazonii, jedné z lokalit s největší biodiverzitou planety, svědčí o obrovském množství druhů, které v přírodě zbývají k objevení. Kromě toho je tento region velmi zajímavý pro další vědecké obory, jako je lékařství a biotechnologie, což posiluje význam jeho ochrany a zachování,“ uvádí Carlos David de Santana z National Museum of Natural History ve Washingtonu.

 
Odeslat komentář k článku "Paúhoř elektrický "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Paúhoř elektrický " e-mailem

Diskuse/Aktualizace