Pach prověří koma

1.5.2020
Citace:
Arzi, A., Rozenkrantz, L., Gorodisky, L. et al. Olfactory sniffing signals consciousness in unresponsive patients with brain injuries. Nature (2020). https://doi.org/10.1038/s41586-020-2245-5
Zdroj
Náš čichový systém, : 1 - čichový bulbus (olfactory bulb), část mozku, která shromažďuje informace z čichových orgánů, 2 - mitrální buňky (mitral cells), 3 - kost (bone), 4: čichový epitel (olfactoric mucosa), 5: - axonové glomeruly (glomerulus), ve kterých se sdružují axony čichových neuronů se stejným typem receptorů, 6 - čichové neurony s olfaktorickými receptory (olfactory receptor cells), obr. Chabacano/CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5).

Velmi jednoduchý test může pomocí lékařům posoudit stav pacientů, kteří jsou v komatu v důsledku závažného poškození mozku. Postačí jim dát k něčemu přičichnout. Není-li mozek nenávratně poškozen, zareagují změnou dechu. Frekvence vzroste a dech se stane mělčím, nezávisle na tom, zdali šlo o příjemnou vůni šampónu nebo nepříjemný zápach rozkládající se ryby. Čich, smysl detekující různé sloučeniny v okolí, je nejstarší smysl, který v primitivní podobě mají již jednobuněční. Zpracování čichových vjemů je v mozku úzce sfázováno s dýcháním. Mozkové struktury, kterými pach vnímáme, jsou rovněž úzce propojeny s těmi, které řídí naše bdění.

Na čichové vjemy reagovali pouze pacienti, kteří se později z komatu skutečně probrali. Po pěti letech bylo 90% z nich stále naživu. „Viděli jsme první náznaky probouzení mozku v některých případech dny, týdny i měsíce před jakýmkoli dalším projevem probouzejícího se vědomí. Přesnost čichové testu je pozoruhodná a doufám, že pomůže léčit pacienty se závažným poškozením mozku na celém světě,“ uvádí první autor publikace Anat Arzi z University of Cambridge. Zajímavé je, že někteří pacienti reagovali v rámci experimentu změnou dechu i na prázdnou lahvičku pod nosem, což naznačuje mnohem širší vnímání. Reagovali buď na celkovou situaci nebo na vysvětlení pokusu, které každý před zahájením vyslechli, i když byli v komatu.

 
Odeslat komentář k článku "Pach prověří koma "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Pach prověří koma " e-mailem

Diskuse/Aktualizace