Oxid uhličitý jako rozpouštědlo

25.5.2005

Superkritický oxid uhličitý již nalezl své pevné místo jako rozpouštědlo při extrakcích a některých polymeracích. Možnosti jeho užití jsou však širší. Pokusy japonských chemiků ukázaly, že poslouží jako vhodné prostředí i pro hydrogenaci (reakci s vodíkem) organických sloučenin, která v něm probíhá velmi rychle.

Co to vlastně je superkritický oxid uhličitý, pro nějž se vžívá speciální zkratka scCO2? Zahříváme-li plyn za rostoucího tlaku, dostane se do stavu, kdy vlastnosti kapaliny a plynu splynou. Pak hovoříme o superkritickém stavu. A právě oxid uhličitý do něj lze převést za celkem přijatelných podmínek, za tlaku 72,9 atmosfér a teploty 31,1 oC.

Odeslat komentář k článku "Oxid uhličitý jako rozpouštědlo "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Oxid uhličitý jako rozpouštědlo " e-mailem

Diskuse/Aktualizace