Oxid uhličitý a Antarktida

23.6.2006

Poslední výzkumy ukazují, že chladná jižní moře hrají v koloběhu uhlíku mnohem zásadnější roli, než jsme se doposud domnívali. V oblastech na jih od 60oj.š., tedy v mořích obklopujících Antarktidu, proudí k hladině voda s nízkým obsahem oxidu uhličitého, takže se v ní snadno rozpouští tento plyn ve vzduchu. Sestupné proudy ho pak přivedou ke dnu, kde se ukládá. Přesný mechanismus se doposud oceánologům z Princetonské Univerzity odhalit nepodařilo. V severnějších oblastech funguje již oceánské proudění docela jinak. Vzestupné proudy vynášejí mnoho živin, čímž ovlivňují jejich množství v celém světovém oceánu, avšak vliv na zemský koloběh uhlíku je zanedbatelný.

Problematiku působení oxidu uhličitého na zemské klima jsme již v akademon.cz zmiňovali mnohokrát (viz aktuality akademon.cz z 21.10.2001, 3.5.2003, 12.2.2004, 3.5.2004, 17.1.2005, 14.3.2006). Ze všech dostupných údajů můžeme usoudit, že jde o kromobyčejně složitý a zdaleka ne poznaný systém, zatížený mnoha zpětnými vazbami. Varujte se proto těch proroků, kteří přesně vědí, jaká katastrofa přijde! Bylo by však laciné celý problém bagatelizovat s tím, že není úplně poznán. Přesto mi však třeba iniciativa Spojených států, která má za cíl rozšířit technologie přátelštější k životnímu prostředí po světě (viz aktualita akademon.cz z 27.7.2005) přijde lepší než pouhé omezující iniciativy typu Kyotského protokolu.

 
Odeslat komentář k článku "Oxid uhličitý a Antarktida "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Oxid uhličitý a Antarktida " e-mailem

Diskuse/Aktualizace