Otisk prstu prozrazuje

24.2.2020
Citace:
Paige Hinners et al., Determining Fingerprint Age with Mass Spectrometry Imaging via Ozonolysis of Triacylglycerols, Anal. Chem. 2020, 92, 4, 3125-3132, https://doi.org/10.1021/acs.analchem.9b04765 - Jang, M., Costa, C., Bunch, J. et al. On the relevance of cocaine detection in a fingerprint. Sci Rep 10, 1974 (2020). https://doi.org/10.1038/s41598-020-58856-0
Zdroj
Devet typů otisků prstů, které identifikoval Jan Evangelista Purkyně, public domain via Wikimedia Commons.

Určit stáří otisků prstů umožňuje nová forenzní analytická metoda. Množství triacylglycerolů, nejběžnější součásti živočišných tuků, v otiscích pomalu klesá, protože je rozkládá ozón O3 přítomný v nepatrném množství ve vzduchu. Laserový paprsek sloučeniny odpaří a hmotnostní spektrometr je zanalyzuje. „Momentálně můžeme určit dny (od okamžiku, kdy vznikl otisk). Je snadné rozlišit den staré od čerstvých,“ říká první autorka publikace Paige Hinners z University of Iowa. Pro stanovení relevance otisků prstů k okamžiku trestného činu jde o klíčové zjištění.

Nahoře chemická struktura molekuly kokainu, dole benzoylekgoninu. Z otisku prstu lze pomocí hmotnostní spektrometrie určit mnohem více. Lze např. rozpoznat, zdali jste kokain užili nebo s ním jen manipulovali. Stačí určit přítomnost metabolického produktu kokainu, sloučeniny benzoylekgoninu. Chemickou strukturu vidíme na obrázku. Benzoylekgonin vzniká enzymatickou hydrolýzou kokainu působením jaterních enzymů zvaných estarázy. Ale stejný rozklad může proběhnout i na povrchu kůže, takže se tato metoda pokládala za nepoužitelnou. Benzoylekgonin nalézali analytici jak v otiscích kokainistů, tak i v otiscích nedrogujících dealerů. Poslední výzkum ukázal, že k odlišení obou postačí jednoduché zlepšení. Stačí si před sejmutím otisku umýt ruce. Je-li přítomen benzoylekgonin, pochází v tomto případě z nitra těla.

 
Odeslat komentář k článku "Otisk prstu prozrazuje "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Otisk prstu prozrazuje " e-mailem

Diskuse/Aktualizace