Ohebnost proteinu zajišťuje fotosyntézu při různých teplotách

8.9.2006

Přizpůsobení katalytické aktivity různým teplotám na Zemi je zásadní pro existenci života. Příkladem toho je fotosyntéza, při níž je elektrochemický potenciál vzikající při absorpci světla využíván k tvorbě kyslíku a posléze biomasy, a jež funguje od mrazivé Antarktidy až po vodu ve vroucích vřídlech. Dalo by se očekávat, že rychlost zásadních kroků tohoto složitého pochodu bude s teplotou exponenciálně vzrůstat a že tedy využití sluneční energie se bude výrazně lišit od mezofilních rostlin až k extremofilním bakteriím. Ukazuje se však, že tomu tak není a že využití sluneční energie je v podstatě shodné. Detailní molekulární analýza nyní prokázala, že hlavními hráči v procesu přizpůsobení okolní teplotě jsou proteinové dutiny a přilehlá vazebná oblast, které dodávají pružnost potřebnou pro funkci reakčního centra. Mutace ve vazebné oblasti mezofilů, které zvětšují objem aminokyse-linových zbytků a tím snižují velikost dutin, tím i zpomalují činnost za vysokých teplot. Může tu jít o obecný, dosud opomíjený mechanismus modulace vztahu mezi strukturou a aktivitou membránových i „rozpustných” enzymů.

Odeslat komentář k článku "Ohebnost proteinu zajišťuje fotosyntézu při různých teplotách "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Ohebnost proteinu zajišťuje fotosyntézu při různých teplotách " e-mailem

Diskuse/Aktualizace