Odezva rostlin na změny teploty

8.2.2010
Huseníček rolní (Arabidopsis thaliana),  foto Wikimedia Commons, GNU Free Documentation License.

Mechanismus, jakým rostliny reagují na změny teploty, se podařilo odhalit S. Vinodu Kumarori a Philipu A. Wiggemu z John Innes Centre v britském Norwichi. Citlivou odezvu na nevelké změny teploty způsobuje histon H2A. Histony jsou velké molekuly bílkovin, na kterých je za normálního stavu namotána jaderná DNA. Změna struktury jeho molekuly vyvolaná vzrůstem či poklesem teploty aktivuje nebo deaktivuje stovky genů, což ve svém důsledku způsobí odezvu rostliny. Byť experimenty proběhly jen na huseníčku rolním (Arabidopsis thaliana), zjevně jde o mechanismus obecný.

Huseníček rolní je 5 – 30 cm vysoká jednoletá dvouděložná rostlina z čeledi brukvovitých, která je velmi oblíbená jako modelový organismus v molekulární genetice. Má krátkou vegetační dobu a na rostlinu malý genom. Tvoří ho 27 tisíc genů, což je srovnatelné s člověkem. Jde o první rostlinu, jejíž genom byl plně sekvenován. Foto Wikimedia Commons, GNU Free Documentation License.

 
Odeslat komentář k článku "Odezva rostlin na změny teploty "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Odezva rostlin na změny teploty " e-mailem

Diskuse/Aktualizace