Obsazeno!

25.7.2017
Citace:
Georgis, R. et al. Successes and failures in the use of parasitic nematodes for pest control. Biological Control 38, 103–123, doi:10.1016/j.biocontrol.2005.11.005 (2006)
Zdroj
Nahoře struktura alkoholu prenolu (3-methyl-2-buten-1-ol), dole hlístice opouštějící zbytek těla larvy motýla zavíječe voskového (foto US Department of Agriculture, public domain, via Wikimedia Commons).

Řada druhů kmene hlístic (Nematoda) parazituje na hmyzu. Pronikají tělními otvory dovnitř, rozmnoží se a nakonec pomocí jedovatých bílkovin svého hostitele zabijí. Zároveň pozmění metabolismus hostitele, takže začne emitovat těkavý alkohol zvaný prenol, 3-methyl-2-buten-1-ol. Jeho strukturu vidíme na obrázku nahoře. Odpuzuje další hlístice, které dají přednost neinfikovanému hmyzu. Experimenty proběhly s hlísticemi Steinernema carpocapsae, S. glaseri a S. riobrave. Hlístice, drobní několikamilimetroví červíci, představují jednu z nejpočetnějších a nejrozšířenějších skupin živočichů. Na obrázku dole (foto US Department of Agriculture, public domain, via Wikimedia Commons) vidíme hlístice opouštějící zbytek těla larvy motýla zavíječe voskového.

 
Odeslat komentář k článku "Obsazeno! "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Obsazeno! " e-mailem

Diskuse/Aktualizace