Nový emulgátor

5.9.2006

Skupině amerických a kanadských chemiků se podařilo připravit nový emulgátor, které funguje jen do 65oC. Jde o amidinium hydrogenuhličitan, který vzniká reakcí vhodného amidu s oxidem uhličitým. Chceme-li vytvořit homogenní směs např. oleje a vody, můžeme tak učinit pomocí emulgátoru, což je molekula, která má jednu svou část hydrofilní (např. dlouhý organický řetezec) a druhou hydrofobní (např. může nést elektrický náboj). Molekuly emulgátoru svými hydrofobními konci obklopí drobné kapičky oleje. To znamená, že zvnějšku celý povrch mastné kapky pokrývají hydrofilní části molekuly emulgátoru, takže bez problémů pronikne do vody, aniž by měla tendenci spojovat se s jiným kapičkami oleje, zatímco bez emulgátoru by k tomu rychle došlo. Nejznámější látkou tohoto typu je mýdlo, chemicky sodná sůl vyšších mastných kyselin. Nový emulgátor vzniká rovnou ve směsi zaváděním plynného oxidu uhličitého. Reakcí s vhodným amidem pak vzniká hydrogenuhličitan amidinia, který vykazuje právě ty žádané emulgační vlastnosti. Zahřátím na 65oC anebo probubláním inertním plynem (dusík, argon, někdy postačí i vzduch) oxid uhličitý odstraníme a voda s olejem se od sebe opět samovolně oddělí. Emulgátor, který můžeme dle potřeby vratně připravovat anebo rozkládat přímo v reakční směsi, by v chemickém průmyslu měl velký význam.

 
Odeslat komentář k článku "Nový emulgátor "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Nový emulgátor " e-mailem

Diskuse/Aktualizace