Nízké tření diamantů

11.9.2008

Diamant se vyznačuje velmi nízkým třením, přestože jde o velmi tvrdý materiál. Nicméně ve velmi suchém prostředí tření výrazně vzroste. Doc.Robert Carpick se svým týmem z University of Pennsylvania objasnil podstatu tohoto jevu za pomoci fotoelektronové emisní spektroskopie. Diamant tvoří velmi pevná krychlová mřížka, pro tření je však důležité chování atomů uhlíku na povrchu. Část jejich valenčních elektronů se nemůže vázat na ostatní atomy uhlíku, ale podílejí na jiných chemických vazbách k okolí. Právě tvorba těchto vazeb má podstatný vliv na tření. Je-li ve vzduchu dostatek vody, povrchové atomy uhlíku se naváží na kyslíkové atomy z vody, takže se nemohou podílet na tvorbě dalších vazeb a zvyšovat tak tření. Podařilo se tak vyvrátit hypotézu, že nízké tření diamantu způsobuje vrstva grafitu vznikající na jeho povrchu.

 
Odeslat komentář k článku "Nízké tření diamantů "



Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Nízké tření diamantů " e-mailem

Diskuse/Aktualizace