Neznalost zvyšuje jistotu

24.1.2019
Citace:
P.M.Fernbach et al., Extreme opponents of genetically modified foods know the least but think they know the most, Nature Human Behaviour, 2019, DOI: 10.1038/s41562-018-0520-3
Zdroj
Geneticky modifikovaná kukuřice MON810 společnosti Monsanto.

Nemáme žádné důkazy o tom, že by geneticky modifikované plodin byly škodlivější než ostatní. Nicméně proti nim brojí řada lidí. Nedávno vznikla zajímavá psychologicko-marketingová studie na toto téma. Na 2.000 respondentů ze Severní Ameriky a Evropy sdělovalo názory na geneticky modifikované potraviny a zároveň podstoupilo test znalostí problematiky pomocí sady pravdivých a nepravdivých výroků. Proti geneticky modifikovaným potravinám bylo 90% dotazovaných. Čím silnější byl odpor respondentů proti GM plodinám a čím více si byli jisti znalostí problematiky, tím menší byly jejich reálné znalosti.

Geneticky modifikované rajče z John Innes Centre.Zajímavé výsledky jsou v souladu s dalšími obdobnými výzkumy, které proběhly ve Spojených státech, Francii a Německu. Z psychologického hlediska jde o typický Dunningův–Krugerův efekt, kognitivní zkreslení, na které narážíme v mnoha oblastech života. Lidé s nízkými znalostmi mají tendenci svou kompetenci přeceňovat a naopak.

Podle spolku Biotrin „uvedl Phil Fernbach, hlavní autor studie a profesor marketingu z University of Colorado Boulder, že takové extrémní názory často vyplývají z pocitu, že lidé chápou složitější témata lépe, než tomu skutečně je. Takoví lidé budou podle něj i do budoucna pravděpodobně smýšlet o vědeckých otázkách stále stejně, protože jsou přesvědčeni, že nemusí být otevřeni novým poznatkům. Vědci na základě výsledků naznačili, že k tomu, aby tito lidé změnili názor, je nejprve potřeba, aby ocenili to, co nevědí, a získali znovu zájem dozvědět se nové informace.“

 
Odeslat komentář k článku "Neznalost zvyšuje jistotu "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Neznalost zvyšuje jistotu " e-mailem

Diskuse/Aktualizace