Nevšední fullereny

3.5.2009
Strukturu jednotlivých uranových fullerenů vidíme na obrázku, Angewandte Chemie International Edition, volume 48, Issue 15,  pages 2737–2740, March 30, 2009.

Podle práce v Angewandte Chemie z března 2009 existují i (buckminster)fullereny obsahující atomy uranu. Jejich základní jednotkou místo atomu uhlíku je uranyl hydroxid peroxid UO2(O2)(OH)-. Fulleren U60 má sumární vzorec Li48+mK12(OH)m[UO2(O2)(OH)]60(H2O)n, kde n se pohybuje okolo 310 a m kolem 20. Podobá se uhlíkovému analogu C60. U44 se sumárním vzorcem (K, Na)44[(UO2)(O2)1,5]44(H2O)x má protáhlý tvar s 12 šestiúhelníky a 12 pětiúhelníky. V uhlíkatých fullerenech bývá co nejméně sousedících pětiúhelníků, ale v U44 je tomu jinak. U36 má toto složení Li36[(UO2)36(O2)41(OH)26](H2O)y. Uranové fullereny jsou stabilní v roztoku po několik měsíců a snadno se vytvářejí ve vodném prostředí, na rozdíl od C-fullerenů. Strukturu jednotlivých uranových fullerenů vidíme na obrázku převzatém z Angewandte Chemie International Edition, volume 48, Issue 15, pages 2737–2740, March 30, 2009.

5.3.2016: Výzkumy Ťing Wanga, Chung-Man Maa a Jing Lioua z Chepejské pedagogické univerzity naznačují, že fullerenová struktura může být mnohem rozšířenější, než se zdá. Fullerenem standardně rozumíme uhlíkovou strukturu svinutou do uzavřeného prostorového kulovitého tvaru s dutinou uvnitř. Známe i heterofullereny, ve kterých jsou některé atomy uhlíku nahrazují jiné atomy, např. dusík nebo bor. Čínští chemici připravili velmi stabilní fulleren o složení Sc20C60, v němž je hodně velký podíl dosti od uhlíku odlišných atomů kovového skandia.

Odeslat komentář k článku "Nevšední fullereny "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Nevšední fullereny " e-mailem

Diskuse/Aktualizace