Neutrinové oscilace v laboratoři

12.4.2006

Vědci z Fermiho národní urychlovačové laboratoře u Chicaga (Fermilab) zveřejnili první výsledky nového neutrinového experimentu. V něm bylo prokázáno, že část svazku mionových neutrin poslaných z Fermilabu do přibližně 700 km vzdáleného detektoru v Soudanu (stát Minesota) po cestě "zmizela". Tento jev je dalším potvrzením hypotézy o neutrinových oscilacích, která byla poprvé vyslovena v souvislosti s deficitem tzv. slunečních neutrin dopadajících na Zemi. Podle ní se neutrina jednoho typu za letu postupně přeměňují na neutrina jiných typů a zase zpátky, čímž dochází k zeslabování a opětnému zesilování toku neutrin počátečního typu. Po slunečních neutrinech se zájem experimentátorů soustředil na uměle vytvořené svazky neutrin. Nové výsledky z Fermilabu jsou v souladu s předchozími pozorováními z japonských experimentů Super-Kamiokande a K2K. Přesná data o neutrinových oscilacích jsou důležitá nejen pro částicovou fyziku, ale i pro kosmologii.

Odeslat komentář k článku "Neutrinové oscilace v laboratoři "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Neutrinové oscilace v laboratoři " e-mailem

Diskuse/Aktualizace