Neutrino váží málo

18.9.2019
Citace:
http://www.avcr.cz/.content/galerie-souboru/tiskove-zpravy/2019/experiment-KATRIN-UJF-AV-CR.docx
Zdroj
Schéma 70metrového zařízení KATRIN s jeho hlavními částmi: a) diagnostická sekce, b) kryogenní zdroj plynného tritia s 500 senzory, c) sekce diferenciálního čerpání tritia, d) sekce kryogenního čerpání tritia, e) předsazený elektrostatický spektrometr elektronů, f) hlavní elektrostatický spektrometr elektronů, g) systém 148 nezávislých detektorů. Na vývoji komplexní aparatury KATRIN se významně podílel i Ústav jaderné fyziky AV ČR v Řeži, podle Tiskové zprávy AV ČR ze dne 16.9.2019.

Plný text tiskové zprávy AV ČR ze 16.9.2019: Již první výsledek KATRIN významně ohraničuje hmotnost neutrina. To nejpodstatnější z ní:

Neutrina jsou po fotonech druhou nejrozšířenější částicí Vesmíru. Pozorování neutrinových oscilací před dvaceti lety prokázalo, že na rozdíl od dřívějších očekávání neutrina mají hmotnost nenulovou, byť velmi malou. První odhad vyplynul až z vyhodnocení čtyřtýdenních měření, které proběhly na jaře t.r. v rámci mezinárodního experimentu KATRIN (Karlsruhe Tritium Neutrino experiment). Hmotnost neutrina činí méně než 1 elektronvolt (eV) s pravděpodobností 90 %. To znamená, že půl milionu neutrin váží méně než jeden elektron, který je druhou nejlehčí elementární částicí s nenulovu hmotností. Zvídavý čtenář jistě namítne, že eV je jednotkou energie, která v soustavě SI odpovídá hodnotě 1,602176634 x 10-19 J. Pomocí proslulého Einsteinova vztahu E = mc2 ho můžeme převést na hmotnost v kilogramech. Vyjadřování hmotnosti v eV je ve fyzici elementárních částic vžitou praxí.

Při beta rozpadu izotopu vodíku tritia se vzniklý elektron a jeho neutrální nedetekovatelné neutrino statisticky podělí o uvolněnou energii. V naprosto ojedinělých případech získá elektron téměř všechnu rozpadovou energii, zatímco na neutrino nezbude téměř nic, s výjimkou jeho hmotnosti v souladu s Einsteinovým vztahem E = mc2. A právě na nepatrnou změnu tvaru spektra elektronů, způsobenou nenulovou hmotností neutrina, je zaměřeno úsilí badatelů KATRIN. Ve zdrojovém kryostatu cirkulovalo několik týdnů plynné tritium a energetická spektra elektronů, vzniklých při jeho rozpadu, byla analyzována speciálním elektrostatickým spektrometrem s magnetickým usměrněním částic.

 
Odeslat komentář k článku "Neutrino váží málo "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Neutrino váží málo " e-mailem

Diskuse/Aktualizace