Nebezpečné Tauridy

7.6.2017
Citace:
Spurný P., Borovička J., Mucke H. and Svoreň J. 2017, Discovery of a new branch of the Taurid meteoroid stream as a real source of potentially hazardous bodies, Astronomy & Astrophysics, v tisku, DOI 10.1051/0004-6361/201730787
Zdroj
Část celooblohového snímku s nejjasnější Tauridou ze zmíněné tiskové zprávy. Fotografii pořídila digitální automatická kamera na stanici Polom v Orlických horách dne 31. října 2015 v 18:05:20 UT (délka expozice 35 sekund). Autor: Oddělení MPH AsÚ.

Podle tiskové zprávy Astronomického ústavu AV ČR může v blízké budoucnosti dojít k nebezpečné strážce Země s meteroidem z meteorického roje Taurid. Na základě analýzy drah 144 bolidů (jasných meteorů) z tohoto roje usuzují astronomové, že obsahuje přinejmenším dvě planetky o velikosti 200 – 300 metrů a nejspíš i mnoho dosud neobjevených planetek o rozměrech minimálně desítek metrů. Studované bolidy zachytila v roce 2015 Evropská bolidová síť řízená z observatoře v Ondřejově.

Z tiskové zprávy AÚ AV ČR: Meteorický proud Taurid způsobuje na Zemi přinejmenším čtyři meteorické roje. Dva jsou aktivní v noci od konce září do začátku prosince a dva ve dne od konce května do poloviny července. Ačkoliv nejpravděpodobnějším mateřským tělesem je kometa 2P/Encke, existuje teorie, že tato kometa je jen úlomkem mnohem větší komety, která se rozpadla před tisíci let a vytvořila celý komplex těles, včetně řady planetek. Je ale také dobře možné, že řada planetek má podobnou dráhu jako Tauridy čistě náhodou.

Plný text tiskové zprávy Astronomického ústavu AV ČR.

Na obrázku vidíme část celooblohového snímku s nejjasnější Tauridou ze zmíněné tiskové zprávy. Fotografii pořídila digitální automatická kamera na stanici Polom v Orlických horách dne 31. října 2015 v 18:05:20 UT (délka expozice 35 sekund). Autor: Oddělení MPH AsÚ.

Pavel 8.6.2017: Kde jste v té tiskové zprávě vyčetli, že "může v blízké budoucnosti dojít k nebezpečné strážce Země s meteroidem z meteorického roje Taurid." Tam se nic takového nepíše. Co se tam píše, je, že každé tři roky je zvýšená pravděpodobnost srážky, ovšem bez jakékoliv bližší specifikace této pravdcěpodobnosti. Takže to klidně může znamenat, že se ta pravděpodobnost zvýší třeba z jedné kvintiliardtini na jednu kvintilióninu, což je sice tisícinádobné zvětšení, nicméně je stále ta pravděpodobnést tak malá, že za zbývající dobu existence Země ke srážce téměř jistě nedojde. Popravdě, na tomto serveru (a ani v té tiskové zprávě) jsem podobné statistikulistické výlevy nečekal. Jen neseriózní media straší tím, že cosi výtazně zvýší pravděpodobnést, aniž by dodala, že ta pravděpodobnost je nula, nula, nic, a její zvýšení je zase jen nula, nula, nic. P.S. Statistikulistika je věda zabývající se znužíváním statistiky k propagandě a oblbování mas.

9.6.2017: V tiskové zprávě se píše toto: „Během tohoto období je pravděpodobnost srážky s rozměrnějším tělesem (řádově desítek metrů v průměru) významně zvýšená“. Lze předpokládat, že autoři tiskové zprávy AV ČR chápou rozdíl mezi významným a nevýznamným zvýšením pravděpodobnosti. Ke srážce tedy dojít může, ale nemusí. Aktualita vznikla na základě původní vědecké publikace nazvané „Discovery of a new branch of the Taurid meteoroid stream as a real source of potentially hazardous bodies“, v překladu „Objev nové větve meteorického proudu Taurid jako skutečného zdroje potenciálně nebezpečných těles“. Nebezpečí spočívá v možnosti existence dosud neznámých velkých tělech na kolizních drahách. A to tu je, dokud astronomové nezískají více údajů a určí pravděpodobnost srážky. Skutečnost, že neseriózní media milují senzacechtivé psaní o srážce Země s asteroidem, neznamená, že by k této události nemohlo dojít.

Pavel 12.6.2017: Tak tedy co autoři článku vyzkoumali. Našli novou větev Taurid a prokázali, že tam jsou tělesa o velikosti do jednoho metru. Dále prozkoumali dráhy známých planetek a zjistili, že tři z nich MOŽNÁ také patří k tomuto proudu, přičemž "významná" pravděpodobnost, že tam patří, je jen u jedné z nich, ty ostatní jsou tam spíše do počtu. (Od těchto planetek nám zcela jistě žádné nebezpečí nehrozí, protože seznam planetek potenciálně ohrožujících Zemi je stále prázdný.) Na základě toho usoudili, že v tom proudu MOŽNÁ budou u jiné planetky a tedy že při průchodu Země tímto proudem je MOŽNÁ zvýšené riziko srážky. Není tam těch MOŽNÁ až příliš? Naproti tomu můžeme postavit fakt, že Země tímto proudem Taurid prochází každé tři roky už desetitisíce let, ne-li mnohem déle, a zatím v historických záznamech o žádné takové srážce (které by si naši předci zcela jistě všimli) není ani zmínka. Tedy v během posledních několika tisíců průchodu tímto proudem se Země s ničím větším než pár metrů nesetkala. A nejspíš asi není důvod si myslet, že by v příštích pár desítkách let (což je můj výklad pojmu "blízká budoucnost") mělo k nějaké srážce dojít. A stále trvám na tom, že i významně zvýšená zanedbatelná pravděpodobnost je stále zanedbatelná pravděpodobnost. O skutečné velikosti pravděpodobnosti to, že se "významně zvýšila" neříká vůbec nic.

15.6.2017: Možná. Protože Vaše výhrady směřují k vlastní publikaci a závěrům jejích autorů, možná by bylo lepší celou záležitost prodiskutovat s nimi a se závěry čtenáře akademonu seznámit.

 
Odeslat komentář k článku "Nebezpečné Tauridy "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Nebezpečné Tauridy " e-mailem

Diskuse/Aktualizace