Nanotrubice odsolují

19.6.2006
struktura uhlíkových nanotrubic (obr. Institute of Physics)

Spojený britsko čínský tým zjistil, že pomocí uhlíkových nanotrubic lze velmi efektivně odstraňovat z vody stříbrné a zlaté ionty. Nejprve nanotrubičky modifikovali polymerním iontoměničem, na který se navázali jednotlivé ionty kovů z roztoku. Pak došlo k jejich bezprostřední redukci za vzniku kovových klastrů. Nová metoda může sloužit jednak k čištění nebo odsolování vody, jednak přímo k těžbě. Domněnka, že obdobným způsobem budou reagovat i ionty dalších kovů, je více než odůvodněná.

V Lawrence Livermore National Laboratory použili uhlíkových nanotrubic ke zhotovení membrány pro odsolení mořské vody. Uhlíkové nanotrubice mají velmi malý průměr, takže jimi projdou pouze molekuly vody a nikoliv molekuly naprosté většiny sloučenin ve vodě rozpuštěných. Zajímavé je, že voda ji prochází asi sedmkrát rychleji, než by odpovídalo teoretickým výpočtům. Přesný mechanismus tohoto jevu ještě popsán není, nicméně díky němu lze těchto membrán využít v reálných odsolovacích provozech. Očekává se, že díky jejich nasazení by cena odsolené vody mohla poklesnout o 75%. Dostatečnou pevnost membrány zajišťuje keramika z nitridu křemičitého. strukturu uhlíkových nanotrubic vidíme na obrázku (obr. Institute of Physics).

 
Odeslat komentář k článku "Nanotrubice odsolují "



Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Nanotrubice odsolují " e-mailem

Diskuse/Aktualizace