Nanotomografie a její uplatnění

21.9.2006

Využití rentgenových paprsků k tvorbě trojrozměrných tomografických obrazců je v lékařství nyní běžné. V poslední době se tento princip začíná rozšiřovat i do oblasti mikrobiologické. Laděním vysokoenergetických rentgenových paprsků se podařilo ovládat příspěvky různých prvků v dvourozměrných obrazech. Jejich vazby je možno rozeznávat v rozměrech do 60 nanomterů. V zásadě jde o nano-verzi počítačové tomografie, kdy autoři použili fotony o vlnové délce 0,11 a 0,15 nm, což odpovídá energiím fotonů mezi 11 a 8 kiloelektronvolty. Podařilo se tak pořídit obrázky kvasinky Saccharomyces cerevisiae i bakterie Escherichia coli v různých hloubkách buňky, na nichž lze vidět buněčné organely, chromosomy atp. Kromě toho se čínským badatelům podařilo za spolupráce se Švédy, Švýcary a Angličany prozkoumat touto metodou fosilní zárodečné buňky z období vzniku mnohobuněčných živočichů.

Odeslat komentář k článku "Nanotomografie a její uplatnění "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Nanotomografie a její uplatnění " e-mailem

Diskuse/Aktualizace