Nanonoviny

24.7.2006

Nanochemikům z americké Rice University se podařilo reprodukovaně připravit speciální atomový dvouvrstevný klastr, který nazývají nanovejcem. Tvoří ho nevodivé jádro, který pokrývá supertenká vrstva kovu, jež však není homogenní. Ve stanovených oblastech je silnější, jinde je tenčí, takže výsledná struktura je asymetrická. To umožní vznik dipólového momentu a výrazně tak změní optické a elektrické vlastnosti takových částic.

Pro změnu vědci z National Institute of Standards and Technology použili kapky vody o průměru 300 nm rozptýlené v perfulorovaném uhlovodíku jako miniaturní reakční nádoby, v nichž studovali vždy po jedné biologicky významné molekule. Pomocí zeleného laseru je excitovaly a sledovali jejich fluorescenci, čímž získávali údaje o jejich vlastnostech. S kapičkami vody pohybovali rovněž pomocí laseru.

 
Odeslat komentář k článku "Nanonoviny "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Nanonoviny " e-mailem

Diskuse/Aktualizace