Myši vykazují soucit či empatii

25.7.2006

Američtí badatelé prokázali nade vši pochybnost, že myši, které pozorují své druhy v bolesti, se samy stávají k bolesti citlivější. Stalo se to poněkud krutým způsobem, když do tlapek myši byla vstřiknuta octová kyselina a ta způsobila svíravou bolest. Postižená myš se svíjela více, jestliže její druh byl též vystaven bolesti, pokud s ním sdílela klec alespoň dva týdny před pokusem. Podobné chování zjistili u myší, které pozorovaly své druhy vystavené jinému stresu, například horku. Vyslovují se teorie o tom, kdy ve vývoji vznikla schopnost empatie či vcítění se do chování druhého, které se u vyšších savců odráží i v mateřské péči a pomoci zraněným nebo jinak postiženým jedincům.

Odeslat komentář k článku "Myši vykazují soucit či empatii "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Myši vykazují soucit či empatii " e-mailem

Diskuse/Aktualizace