Mikrospektrometr

1.10.2019
Citace:
Z.Yang et al., Single-nanowire spectrometers, Science 365, 1017–1020 (2019) DOI: 10.1126/science.aax8814
Zdroj
Nahoře v černém poli tyčinka ze sulfidu-selenidu kademnatého, pod ní světelné spektrum, které prochází. V modrém obdelníku indio-zlaté elektrody a úplně dole skutečný vzhled součástky, upraveno podle Z.Yang et al., Single-nanowire spectrometers, Science 365, 1017–1020 (2019).

Spektrometr vpravdě miniaturních rozměrů lze připravit z tyčinky proměnlivého složení o délce 50 až 100 mikrometrů. Jeden konec je z čistého sulfidu kademnatého CdS. Síry postupně ubývá a selenu přibývá, až opačný konec tvoří čistý selenid kademnatý CdSe. Absorpce viditelného světla se s rozdílným složením mění, takže v jednom úseku prochází záření jen určité vlnové délky. Dopadající bílé světlo rozloží na spektrum od fialové po červenou. Jako fotodetektory k převodu světelného signálu na elektrický slouží 38 elektrod z india a zlata. Materiál podivuhodných vlastností lze připravit postupným napařováním. Obrovskou výhodou nového zařízení je, že nemá žádnou pohyblivou část.

„Jde o zajímavý přístup, který přináší cenné poznatky o možnostech extrémní miniaturizace měření . Zmenšení je velmi žádoucí, protože otevírá nové možnosti využití pro experty i běžné spotřebitele,“ soudí Andrew Marshall z University of Lancaster, kterého nenajdeme mezi autory publikace, nicméně jde o experta na nové materiály pro fotodetektory a další elektronická zařízení nové generace. Např. zabudování nového spektrometru do smartphonu, což by vzhledem k velikosti neměl být problém, umožní sledovat kvalitu potravin přímo během nákupu.

 
Odeslat komentář k článku "Mikrospektrometr "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Mikrospektrometr " e-mailem

Diskuse/Aktualizace