Mikroorganismy a methan

19.5.2006

Obecně provádějí mikroorganismy velikou škálu chemických přeměn, ale anaerobní oxidace methanu nebyla dosud známa. Nyní ukázala skupina holandských vědců, že k ní dochází ve vodném prostředí, a to hned ze dvou oxidačních zdrojů. První reakce, využívající dusičnanový anion, má tvar 5CH4+ 8NO3+ 8H+ -----› 5CO2 + 4N2 + 14H2O; druhá, založená na oxidaci síranu, pak CH4 + SO42– + H+ -----› CO2 + SH + 2H2O. Na reakcích se podílejí celé skupiny anaerobních bakterií a archebakterií.

Odeslat komentář k článku "Mikroorganismy a methan "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Mikroorganismy a methan " e-mailem

Diskuse/Aktualizace