Methanová záhada

1.9.2006

Když v roce 1988 bylo nalezeno v noci nad Venezuelou obrovské množství methanu, málokdo věnoval údajům patřičnou pozornost. Teprve letos se nahromadila řada zjištění, která naznačují, že tropické savany mohou produkovat 30–60 milionů tun methanu ročně. I v laboratoři byla zjištěna tvorba methanu jednotlivými rostlinami, a to velmi různá podle druhu rostliny – produkce se lišila až 4000krát. Není však jednotný názor na to, jak methan v rostlinách vzniká. Bylo vyloučeno, že by jej tvořily bakterie na listech nebo enzymy v rostlinných buňkách. Zajímavý nápad je ten, že methan vzniká při tvorbě a degradaci pektinu, což je směs různých cukrů, které jsou rostlinou zpracovávány. Bude-li toto všechno potvrzeno, vyvstane otázka, zda celosvětová snaha snížit produkci skleníkových plynů omezením průmyslové činnosti má vůbec naději na úspěch.

Odeslat komentář k článku "Methanová záhada "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Methanová záhada " e-mailem

Diskuse/Aktualizace