Methan stabilizován

24.11.2006

Dlouhodobá měření ukazují, že koncentrace methanu v atmosféře v posledních sedmi letech nevzrostla. Je to příznivá zpráva, protože methan je po oxidu uhličitém druhým nejdůležitějším skleníkovým plynem. Nejspíš jde o důsledek opatření, která byla přijata po jeho výrazném vzrůstu na konci minulého století, kdy bylo dosaženo přibližně 1,5 x vyšší koncentrace tohoto plynu v atmosféře než v období před průmyslovou revolucí. Důsledněji se kontrolují a opravují netěsností plynovodů. Plyny, které se uvolňují ze skládek, se nyní ve větším rozsahu jímají a nenechávají se volně uniknout. Důležité jsou i změny v zemědělských postupech, zejména při pěstování rýže, protože obdělávání půdy je velmi důležitým zdrojem methanu.

 
Odeslat komentář k článku "Methan stabilizován "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Methan stabilizován " e-mailem

Diskuse/Aktualizace