Měď nahrazuje železo v přenosu elektronů při fotosyntéze

12.6.2006
Základem fotosyntézy je molekula chlorofylu

Přísun některých životně důležitých kovů je velice omezen v některých mořských ekosystémech, a tak řada druhů fytoplanktonu roste pomalu a jejich fotosyntetická produkce je nízká. Mnohé organismy se v evoluci přizpůsobily, takže například rozsivky vyžadují k růstu mnohem méně železa než druhy obsahující chlorofyl b, při čemž hlubokomořské druhy se spokojí přibližně s desetinou množství vyžadovaného druhy pobřežními. Totéž platí o potřebě mědi. Nyní byl objeven druh mořské rozsivky Thalassiosira oceanica, která potřebuje měď pouze pro protein zvaný plastocyanin, který byl doposud znám pouze z organismů obsahujících chlorofyl b a ze sinic. V T. oceanica je měď vyžadována bez ohledu na přísun železa a bylo prokázáno, že měď tu nahrazuje železo ve složkách fotosyntetického řetězce.

Odeslat komentář k článku "Měď nahrazuje železo v přenosu elektronů při fotosyntéze "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Měď nahrazuje železo v přenosu elektronů při fotosyntéze " e-mailem

Diskuse/Aktualizace