Mechanismus vstupu vitaminu A do buněčného jádra

18.5.2005

Vitamin A je v buněčné cytoplasmě přeměněn na retinovou kyselinu, která vstupuje do buněčného jádra a tam reguluje transkripci genů. Mezi jiným se ukázalo, že inhibuje růst nádorů, a tak se jí pokusně využilo při léčbě leukemie a dalších typů rakoviny. Osvědčila se i při léčbě diabetu, aterosklerozy a emfyzému, ale bylo nutno ji užívat ve vysokých, často toxických dávkách. Nyní se přišlo na to, že pro transport do jádra se retinová kyselina musí vázat na speciální vazebný protein zvaný CRABP-II. Překvapivé však bylo, že tento protein neobsahuje sekvenci aminokyselin, která je potřebná pro vstup do jádra a přesto funguje. Ukázalo se, že vazba retinové kyseliny na CRABP-II přehodí tři aminokyselinové zbytky tohoto proteinu tak, že se objeví na povrchu kladné náboje a po složení do trojrozměrné struktury vypadá pozměněny CRABP-II tak, aby vyhovoval specifickým požadavkům na transport do jádra. Z praktického hlediska je významné, že zvýšením hladiny CRABP-II v buňce (což se zdá být v možnostech badatelů) se zvýší transport retinové kyseliny do jádra tak, že není zapotřebí aplikovat její vysoké toxické dávky.

Odeslat komentář k článku "Mechanismus vstupu vitaminu A do buněčného jádra "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Mechanismus vstupu vitaminu A do buněčného jádra " e-mailem

Diskuse/Aktualizace