Mapování methylomu

8.4.2008
Huseníček rolní (Arabidopsis thaliana), foto Foto Wikimedia Commons, GNU Free Documentation License.

Nově vyvinutá metoda charakterizace methylomu, tedy typů methylace DNA v genomu, byla nyní použita pro pořízení mapy methylovaných cytosinů v huseníčku Arabidopsis thaliana. Procedura se nazývá BS-Seq a používá působení hydrogensiřičitanu na genomickou DNA spolu s ultra-výkonnou sekvenací DNA. Methylace DNA je důležitým faktorem v regulaci genové exprese a použití nové metody na její zjišťování slibuje pokrok i ve zkoumání methylomu myší i vyšších savců. Huseníček rolní je 5 – 30 cm vysoká jednoletá dvouděložná rostlina z čeledi brukvovitých, která je velmi oblíbená jako modelový organismus v molekulární genetice. Má krátkou vegetační dobu a na rostlinu malý genom. Tvoří ho 27 tisíc genů, což je srovnatelné s člověkem. Jde o první rostlinu, jejíž genom byl plně sekvenován. Foto Wikimedia Commons, GNU Free Documentation License.

Odeslat komentář k článku "Mapování methylomu "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Mapování methylomu " e-mailem

Diskuse/Aktualizace