Magnetické pole černé díry

26.6.2006

Na základě údajů, které získala družice NASA Chandra, jež zkoumá oblohu v oblasti rentgenového záření, dospěli astronomové k překvapivému zjištění: kromě extrémně silné gravitace ovlivňují černé díry své okolí i velmi silnými magnetickými poli. Výpočty ukázaly, že plyn stržený gravitačním polem a obíhající kolem černé díry, má příliš velkou energii na to, aby na jeho pád do nitra černé díry stačila pouhá gravitace, byť extrémní. K tomu dopomůže magnetické pole, které vyvolá tření v rotujícím plynovém oblaku. Ten ztratí část energie a spirálovitě padá do černé díry. Právě při tomto procesu se uvolní naprostá většina záření, které ještě může uniknout, a jež v důsledku toho můžeme pozorovat. Chandra zjistila tyto údaje při pozorování černé díry GRO J1655-40, která se nachází v naší Galaxie, takže o ní můžeme získat větší podrobnosti.

 
Odeslat komentář k článku "Magnetické pole černé díry "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Magnetické pole černé díry " e-mailem

Diskuse/Aktualizace