MOF-303 saje vodu

19.9.2019
Citace:
N.Hanikel et al., Rapid Cycling and Exceptional Yield in a Metal-Organic Framework Water Harvester, ACS Sci. 2019, DOI:10.1021/acscentsci.9b00745
Zdroj
Chemická struktura koordinančího polymeru MOF-303.

Nový koordinační polymer MOF-303 umožňuje vysávat vodu ze vzduchu v aridních oblastech ve velkém. Koordinační polymery neboli metal-organic frameworks, zkráceně MOF, jak se i v češtině nejčastěji nazývají, jsou komplexní struktury z kovových kationtů propojených vícevaznými organickými můstky. MOF-303 tvoří hlinité kationty Al3+ propojené 1H-pyrazol-3,5-dikarboxylátovými můstky, jak vidíme na obrázku. Koordinační polymery představují velmi porézní materiál tvořený obrovskými molekulami. Vnitřní povrch 1 g běžného MOFu dosahuje plochy fotbalového hříště. Některé snadno zachycují vzdušnou vlhkost, čehož lze využít k získávání vody ze vzduchu v suchých oblastech.

Konkrétně MOF-303 během jednoho dne pohltí 1,3 l vody na kilogram váhy při relativní vlhkosti 32% a teplotě 27 oC a 0,7 l za reálných podmínek kalifornské Mohavské pouště (Mojave Desert) při relativní vlhkosti 10% a shodné teplotě. Svou váhu koordinační polymer může pohlcenou vodou více než zdvojnásobit. Zásadní výhodou MOF-303 oproti předchozím typům je vysoká stabilita a shodný průběh pohlcování a uvolňování vody. K získání vody stačí nasycený polymer ohřát, což v poušti nepředstavuje problém, a uvolněnou páru zkondenzovat.

Za účelem komercializace MOF-3003 vznikla v roce 2018 společnost Water Harvesting Inc.

 
Odeslat komentář k článku "MOF-303 saje vodu "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "MOF-303 saje vodu " e-mailem

Diskuse/Aktualizace