Lokální neodpovídá globálnímu

27.8.2019
Citace:
F.C.Ljungqvist et al., Summer temperature and drought co-variability across Europe since 850 CE. Environmental Research Letters, 2019, 14: 084015. https://dx.doi.org/10.1088/1748-9326/ab2c7e
Zdroj
Korelace mezi teplotou a vlhkostí v létě podle meteorologických záznamů (vlevo), dendrochronologie (uprostřed) a klimatických modelů (vpravo). Čím výraznější červená, tím větší korelace, čím výraznější modrá, tím menší korelace, obr. Ljungqvist, F.C. et al.,  Summer temperature and drought co-variability across Europe since 850 CE. Environmental Research Letters, 2019, 14: 084015, CC BY 3.0, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/.

Rozsáhlou studii o korelaci záznamů o počasí z let 1766 - 2003, dendrochronologických záznamů dat z let 850 - 2003 a výsledků klimatických modelů vypracoval mezinárodní vědecký tým. Dendrochronologie je metoda datování založená na analýze letokruhů stromů. Studie potvrzuje starší výsledky, že v teplejších obdobích je jižní Evropa sušší a severní vlhčí. Rovněž potvrzuje předchozí výzkumy jiných autorů, které shledávají rozdíly mezi dlouhodobými prognózami a analýzami podle obecných klimatických modelů a skutečným lokálním stavem.

Šéf projektu Fredrik Charpentier Ljungqvist ze Stockholms universitet komentuje: „Naše studie zejména ukazuje, že velmi silné propojení teplých a suchých období vycházející z klimatických modelů může být příliš zjednodušující. Záznamy o počasí a dendrochronologická data neodpovídají těmto výsledkům. Zdá se, že klimatické modely podceňují, jak velká část Evropy by zažívala vlhčí léta, pokud by klima bylo teplejší. Naše studie naznačuje, že klimatické modely možná zveličují riziko sucha způsobeného teplotou v částech severní Evropy při globálním oteplování. To však také znamená, že modely mohou v severní Evropě podceňovat budoucí nadměrné srážky a s tím spojená povodňová rizika.“

 
Odeslat komentář k článku "Lokální neodpovídá globálnímu "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Lokální neodpovídá globálnímu " e-mailem

Diskuse/Aktualizace