Lékařský výzkum v Antarktidě míří do kosmu

27.6.2008

V současné době hledá Evropská kosmická agentura, ESA, uchazeče-lékaře pro výzkumnou spolupráci v antarktické stanici ESA Concordia, kde se zkoumají problémy přípravy osádek pro budoucí lety astronautů na Mars. ESA vybudovala tuto stanici v roce 2002 ve spolupráci s francouzským Institute Paul Emile Victor, IPEV (Francouzský polární institut) a s Consorzio per l´Attuazione del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide, PNRA S.C.r.l. (Italský antarktický program). Kromě vývoje specifické techniky je spolupráce na základně soustředěna na medicínu, fyziologii a psychologii. Jak Francouzi, tak zejména Italové mají dlouholeté zkušenosti s provozem vysokohorských výzkumných stanic v Alpách.

Antarktická stanice Concordia je v jednom z nejvíce nepříznivých prostředí na Zemi, na ledové plošině ve výšce 3200 metrů, s až 16 členy osádky v extrémní izolaci, v mimořádných teplotách, s trvalým světlem v létě a tmou v zimě, vystavených řadě dalších stresorů. Během polární zimy je příjezd ke stanici nemožný. Jakýkoliv problém si musí osádka vyřešit sama pouze s tím, co má po ruce.

Pro ESA je výhodné, že mnoho ze situací, ke kterým dochází na stanici Concordia přirozeně během polární zimy, je velmi podobných těm, které očekáváme v budoucích kosmických letech, například po přistání kosmonautů na Marsu.

Spolu se skupinou expertů (například s německými psychology) se zde řeší problém dlouhodobého lékařského sledování řady fyziologických a psychologických ukazatelů u individuálních členů osádky Concordia, s cílem rozšíření našich poznatků o přizpůsobování lidí podobným extrémním podmínkám. Jeden z projektů například zjišťuje změny krevní srážlivosti při dlouhodobém pobytu ve vysokohorském klimatu stanice.

K usnadnění získávání fyziologických dat ESA zadala vývoj jednoduché, minimální, neobtěžující integrované monitorovací aparatury, vycházející ze skutečnosti, že většina členů osádky Concordia nemá žádné lékařské vzdělání. První prototyp aparatury byl do Antarktidy právě dodán a začíná se vyhodnocovat.

Tak jako dosud ESA zajišťuje pobyt a práci jednoho člena osádky-lékaře. V současnosti se hledá dobrovolník pro nastávající zimní období. Přihlášku najdeme na webové stránce ESA, je třeba ji podat do 4. července t.r.

Podle našich dosavadních zkušeností přednost může dostat lékař s praxí v záchranné službě, zaměřený na medicínu katastrof, s alespoň minimální praxí v úrazové chirurgii, případně se sportovním zaměřením jako horolezec nebo potápěč. Česká strana může uchazečovi zajistit originální nenáročný výzkumný program (na bázi testu papír-tužka) pro komplexní analýzu psychologických a fyziologických reakcí jednotlivých členů osádky z hlediska prognózy výkonnosti a rizika selhání celé experimentální skupiny (až 16 jedinců).

Odeslat komentář k článku "Lékařský výzkum v Antarktidě míří do kosmu "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Lékařský výzkum v Antarktidě míří do kosmu " e-mailem

Diskuse/Aktualizace