Léčení nervových buněk

14.9.2019
Citace:
W.Su et al., A modified flavonoid accelerates oligodendrocyte maturation and functional remyelination, Glia 2019, https://doi.org/10.1002/glia.23715
Zdroj
Srovnání zdravé nervové buňky vlevo a nervové buňky s poškozenou myelinouvou pochvou vpravo.

Vyvolat obnovení poškozených myelinových pochev je jedním z hlavních léčebných cílů při jejich poškození. Lipoproteinové myelinové obaly chrání nervová vlákna a zajišťují správné fungování. Poruchy myelinizace jsou příčinou mnoha vážných chorob nervového systému, např. roztroušené sklerózy nebo defektů, které způsobuje nedostatek kyslíku při narození. Narušená myelinizace může mít také genetické příčiny, například u jedinců s mutacemi myelinového zásaditého proteinu (angl.myelin basic protein).

Smutným příkladem je také dětská mozková obrna, jejíž jednou z příčin je poškození bílé hmoty kolem mozkových komor novorozenců, tzv. periventrikulární leukomalacie. Dochází při ní k narušení zrání prekurzorů buněk zvaných oligodendrocyty, které jsou po dozrání zodpovědné za myelinizaci nervových vláken. Tato porucha vede k vážnému poškození motorických a kognitivních funkcí.

Slibná léčebná metoda, která by mohla demyelinizačním chorobám čelit, je ochrana nebo obnovení normálního dozrávání oligodendrocitů v raném vývoji. Dosáhneme toho přenosem nervových kmenových buněk, které mají schopnost chránit životaschopné parenchymální buňky před oxidačním stresem a buněčnou smrtí - apoptosou. Další metodou je podávání antioxidačních a neurotropních přípravků a/nebo inhibitorů apoptotických enzymů. Pro zvýšení účinku se též uvažuje obě zmíněné metody kombinovat.

Flavonoid S3 je derivátem apigeninu ze skupiny flavonů.Flavonoidy jsou látky, které jsou bohatě přítomné v ovoci a zelenině a jsou známé svými antioxidačními a antiinflamačními účinky. Modifikovaný flavonoid S3 lze použít k blokování hyaluronidázy, enzymu přítomného v nadbytku při poškození nervového systému, který metabolizuje kyselinu hyaluronovou. Tyto metabolity prokazatelně blokují dozrávání oligodendrocytů a tak se mohou podílet na demyelinizačních chorobách. Ukázalo se, že blokáda hyaluronidázy pomocí flavonidu S3 zlepšila dozrávání prekurzotů oligodendrocytů a může tak být dalším faktorem, které bychom mohli využít při vývoji nových terapií.

Jitka a Vaclav Ourednik
Odeslat komentář k článku "Léčení nervových buněk "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Léčení nervových buněk " e-mailem

Diskuse/Aktualizace