Konsorcium pro ontologii RNA

2.5.2005

Na rozdíl od běžného výkladu pojmu ontologie jako metafyzického oboru, který se zabývá bytím jako takovým, je v této souvislosti chápána ontologie (podle mého názoru dost nešťastně) jako přehled všeho, co se ví, v tomto případě o RNA. Úlohy RNA v biochemii a molekulární biologii jsou natolik rozmanité a termíny vyskytující se okolo RNA rádoby svévolně ražené, že se skupina okolo Prof. N. Leontise z Bowling Green State University v Ohiu rozhodla založit konsorcium, které by do oblasti zavedlo pořádek. Jeho členy jsou už vědci z USA, Velké Británie, Francie, Kanady a Austrálie. Bude třeba zahrnout metody a slovníky chemiků, molekulárních biologů, genomiků, informatiků a strukturních biologů. Bude nutno integrovat databáze sekvencí RNA a jejich trojrozměrné struktury. Leontis poněkud zkratkovitě nazývá proteiny hardwarem (jsou prakticky stejné u všech organismů) a RNA softwarem (který způsobuje rozmanitost organismů). Těšme se na výsledky těchto nemetafyzických ontologů!

Odeslat komentář k článku "Konsorcium pro ontologii RNA "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Konsorcium pro ontologii RNA " e-mailem

Diskuse/Aktualizace