Klouby a tření v nich

5.5.2009
struktura fosforylcholinu (fosfocholinu)

Klouby v lidském koleni, lokti atp. vykazují nepatrné tření i při větším tlaku, což se nepodařilo prokázat v žádném umělém materiálu. Pomoci tu mohou zwitterionty (obojetné ionty či amfionty), což jsou molekuly s oddělenými kladnými a zápornými náboji. Pracovníci oxfordské univerzity vytořili jakési polymerní „kartáče“ z fosforylcholinu, v němž kladné i záporné náboje přitahují molekuly vody, a připevnili je k povrchu slídy. Vznikl systém, v němž se povrchy vzájemně posunují s nepatrným třením, zřejmě proto, že vodní molekuly vázané na fosforylcholin zabraňují kartáčům v zamotání. Vázané molekuly vody se naopak volně mění s volnými molekulami. Bylo by žádoucí, aby se tyto výsledky uplatnily v biomedicínských nástrojích, kde tření bývá vážným problémem.

Odeslat komentář k článku "Klouby a tření v nich "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Klouby a tření v nich " e-mailem

Diskuse/Aktualizace