Klony koní

25.4.2006

Lichokopytníci se pokusům o klonování dlouho vzpírali. K zásadnímu průlomu došlo až v roce 2003, kdy bylo nejprve oznámeno úspěšné klonování muly a následně přišla z italské Cremony zpráva o narození klisničky Promethey – prvního klonu koně. Američanům namlsaným úspěchem s mulou vyfoukl primát prvního koňského klonu italský biolog Cesare Galli. Ten se také podílel na vytvoření prvního „komerčního“ klonu koně. Stal se jím v roce 2005 hřebeček vytvořený klonováním buněk šampióna vytrvalostních soutěží Podraze, který dominoval vytrvalostním soutěžím v USA i ve světě v letech 1994 až 1996. Své nesporné předpoklady ale nemohl předávat potomkům, protože byl v mládí vykastrován. Použití klidnějších valachů je celkem běžné v řadě dalších disciplín, například v drezůře nebo v parkurovém skákání. Z ryze chovatelského jsou ale takoví šampióni „slepou uličkou“. Jejich jedinečná kombinace dědičných vloh přichází nazmar. Klonování nabízí celkem elegantní východisko, i když je to postup nesmírně náročný a drahý. Také účinnost je velmi nízká a klonům hrozí vážné vývojové defekty nejen při narození, ale i v pozdějším životě. Na první pohled se zdá nejlukrativnější klonování vítězů velkých rovinných dostihů, např. amerického Kentucky Derby. S vyhlídkou na výhry ve výši mnoha desítek milionů dolarů se nezdají náklady na vytvoření klonu koně tak vysoké. Takovou finanční rozvahu však odkazují do říše snů neúprosná pravidla chovu plnokrevných koní. U plnokrevníků – tedy u plemen anglického a arabského plnokrevníka - je povolena pouze přirozená plemenitba. Hříbě může vzniknout jen pářením hřebce a klisny. Pokud by byla k jeho zplození použita jakákoli vymoženost moderních biotechnologii, například umělá inseminace, oplození ve zkumavce nebo dokonce klonování, nebylo by hříbě zapsáno mezi plnokrevníky a stal by se z něj rázem „koňský voříšek“. A ten se dostihů účastnit nesmí. K vyloučení biotechnologií z chovu plnokrevníka se zavázalo 50 zemí. Vesměs těch, které patří z chovatelského i dostihového hlediska k nejvýznamnějším. Administrativní vyloučení biotechnologií z chovu plnokrevných koní je odůvodňováno potřebou garantovat se stoprocentní jistotou původ hříběte. Pochází z dob, kdy chovatelé koní neměli k ověření původu hříběte o moc více prostředků než „očité svědectví“ páření klisny a hřebce. Dnešní molekulární genetika dokáže určit původ z pár kapek krve prakticky se stoprocentní jistotou. Přesto chovatelé plnokrevníků nechtějí biotechnologie do chovu koní vpustit.

Klonování se proto uplatňuje především v disciplínách, kde jsou pravidla o poznání volnější. V poslední době jsme svědky klonování koní v USA pro potřeby „westernových“ disciplín. Na tomto poli se angažuje například firma ViaGen z texaského Austinu, která si pro klonování najala jednu z „hvězd“ zvířecího klonování bioložku Irinu Poležajevou, která měla lví podíl na vytvoření prvních klonů prasat. ViaGen nedávno oznámil úspěšné vytvoření více než 30 koňských klonů. Cena rozhodně není „lidová“. Klon koně stojí 150 tisíc dolarů. Pokud se majitel rozhodne pro další klon téhož koně, dostává se mu slevy na 90 tisíc dolarů. Jen pro srovnání, komerční klonování kočky americkou firmou Genetic Savings and Clone vyjde na 30 tisíc dolarů. A poznámka na konec. Termínem klon rozumíme geneticky naprosto totožné jedince. Koně vytvoření z buněk dospělých zvířat „systémem Dolly“ toto kritérium bezezbytku nesplňují, protože se liší DNA v mitochondriích získaných z vajíčka, které bylo pro klonování použito. To se může promítnout i do jejich výkonnosti, takže nakonec může klon zaostat za očekáváním. Navíc se na výkonnosti koně zdaleka nepodílejí jen dědičné vlohy, ale i vlivy vnějšího prostředí. Patří k nim už prostředí dělohy matky, v které se hříbě vyvíjí. K dalším významným faktorům patří výživa nebo trénink. Geneticky zcela totožné jedince (včetně DNA mitochondrií) lze získat rozdělením raného, jen pár dnů starého embrya. Jsou tak uměle vytvořena jednovaječná dvojčata. Tímto způsobem byli koně úspěšně klonování už v 80. letech minulého století např. profesorem Twinkem. Allenem ve Velké Británii.

Odeslat komentář k článku "Klony koní "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Klony koní " e-mailem

Diskuse/Aktualizace