Keramika za studena

16.2.2006

Řekne-li se keramika, máme představu materiálů, které své definitivní vlastnosti získají vypálením v peci za vysoké teploty. Nicméně chemici z Lawrence Berkeley National Laboratory vyvinuli novou technologii spočívající v postupném, kontrolovaném odpařování zmrzlé suspenze vhodné suroviny. Krystalky ledu formují vzniklé keramické částice do porézní struktury. Póry zbylé po odpaření veškerého ledu pak vyplníme kovem nebo organickým polymerem, čímž vznikne velmi odolný keramický materiál.

1.3.2017: Tlak využívají k přípravě keramiky za studena v laboratoři prof.André Studarta z ETH Zurych. Napodobují geologické procesy, které během milionů let vytvořil ze sraženiny uhličitanu vápenatého pevnou horninu - vápenec. Vycházejí z nanočástic CaCO3 s nepatrnou příměsí vody, což jim umožňuje dosáhnout zpevnění zvýšeným tlakem během jedné hodiny.

Odeslat komentář k článku "Keramika za studena "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Keramika za studena " e-mailem

Diskuse/Aktualizace