Kde vzít měď?

2.4.2020
Citace:
Johan García Zaldúa et al. Copper Smelting at the Archaeological Site of El Manchón, Guerrero: From Indigenous Practice to Colonial-Scale Production, Latin American Antiquity (2020). DOI: 10.1017/laq.2019.105
Zdroj
Pád Tenochtitlanu ze série dobytí Mexika, olej neznámého mexického malíře ze druhé poloviny 17.století, Unknown author/Public domain.

Technologická převaha Evropanů oproti původním obyvatelům Ameriky byla značná, ale nikoliv stoprocentní. Archeologicko-historická studie ukázala, že Španělé po dobytí Mexika možná až 200 let záviseli na dodávkách mědi od původních obyvatel. Spoluautorka studie profesorka Dorothy Hosler z MIT uvádí: „Z listin víme, že Evropané zjistili, že jediný způsob, jak získat měď, bylo spolupracovat s místními obyvateli, kteří ji vyráběli. Museli uzavírat obchody s domorodými hutěmi.“ Měď potřebovali Španělé nejen na kotle a pánve, ale i na mince a zejména děla. Dělové hlavně se původně odlívaly ze zvláštního druhu bronzu zvaného dělovina. Na počátku 16. století neměli Španělé žádnou vlastní zkušenost s výrobou mědi, protože tento kov dováželi na Pyrenejský poloostrov ze střední Evropy již stovky let předtím.

Informace listinného původu potvrzuje archeologický průzkum zbytků měďařské huti se zbytky pecí a hromadami strusky v lokalitě El Manchón v mexickém státě Guerrero, která fungovala v letech 1250 až 1830. Analýza strusky ukázala, že některá vznikala za teploty kolem 1.150 °C, které je možné dosáhnout jen při dmychání měchy. Pouhé foukání nestačí. Dodávka měchů nejspíš kvůli zvýšení objemu produkce je španělský příspěvek do technologie. Zároveň dokazuje, že huť fungovala ještě dlouho v koloniální éře. Součástí smluv byly i dodávky nástrojů na kutání měděné rudy z indiánům neznámého železa.

Franta Flinta 23.4.2020: Nepíše se Indián s velkým I?

25.4.2020: S velkým I se píše Indián, pokud máme na mysli nějakou konkrétní skupinu indiánů, např. Apače, např. „Starý Apač lovil. Ten Indián pamatoval už mnoho zim.“ Rasy se píší s malými písmeny, běloši, černoši, indiáni, asiaté, protože podle genderových výzkumů žádné neexistují :-).

Franta Flinta 3.6.2020: A nemyslíte v tomto případě konkrétně Aztéky?

4.6.2020: Nikoliv, protože nevím přesně, k jakému indiánskému kmeni výrobci mědi patřili.

 
Odeslat komentář k článku "Kde vzít měď? "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Kde vzít měď? " e-mailem

Diskuse/Aktualizace