Kam patří „hobit“ z Floresu?

27.5.2009
Fotografie odlitku lebky LB1 člověka floreského z newyorského Amerického přírodovědného muzea, foto Ryan Somma, Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic.

Části kostry drobného hominida nalezené před několika lety v jeskyni Liang Bue na ostrově Flores v Indonésii jsou stále předmětem debat o jeho příbuznosti se současným Homo sapiens. Kosti pocházejí z doby před 17 000 až 95 000 lety. Analýza kostí nohou provedená americkými vědci nyní naznačuje, že Homo florensiensis nepocházel přímo z druhu Homo erectus, nýbrž i z dalšího druhu, možná blízkého Homo habilis, a to už v době před téměř 2 miliony let.

Ariana 26.5.2013: Nemůže u hobitů z ostrova Flores jít o případ ostrovního nanismu? Zároveň s hobity se nalezly pozůstatky pravěkých zakrslých slonů...

akademon.cz 26.5.2013: Možná ano, pohled vědců není zatím úplně jednotný. Ostrovní nanismus je zmenšování velikosti živočichů, pokud žiji v ohraničené velmi malé oblasti, např. na ostrově, v oáze, jeskyni, odříznutém údolí. Pozorován byl u celé řady živočichů, např. mamutů, slonů, stegodonů (vyhynulí příbuzní slonů), lenochodů, dinosaurů a mnoha dalších. Podle posledních nálezů se zdá, že opravdu jde o samostatný druh. Jeho technologické schopnosti byly rozvinuté, lovil i velká zvířata. Ani samotná plavba na ostrov Flores nebyla tehdy snadná.

7.8.2014: Samu existenci druhu Homo florensiensis popírají na základě svých analýz kosterních pozůstatků prof.Robert B. Eckhardt a Sakdapong Chavanaves, oba z Pennsylvania State University, prof.Maciej Henneberg z University of Adelaide a Kenneth J.Hsü z pekingského Národní ústavu věd o Zemi. Podle nich představuje vzorek LB1, na němž je celá taxonomie nového druhu založena, pouze pozůstatky člověka s Downovým syndromem. Spory o existenci člověka floreského ještě zdaleka nekončí a rozhodnout je mohou další nálezy. Obdobné spory se vedly před 150 lety o člověka neandrtálského. Jeho pozůstatky odpůrci jeho existence pokládali za kosti současného člověka se závažným kosterním onemocněním. Vzhledem k tomu, že odmítnutí existence člověk floreského zveřejnil renomovaný časopis Proceeding of the National Academy of Sciences of the U.S.A., nelze je brát na lehkou váhu.

Odeslat komentář k článku "Kam patří „hobit“ z Floresu? "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Kam patří „hobit“ z Floresu? " e-mailem

Diskuse/Aktualizace