Jediný gen způsobuje změny v povrchovém krunýři koljušek

1.5.2005

Potvrzuje se názor, že k výrazným změnám podoby i chování, objevujícím se v průběhu evoluce, dochází změnou několika málo, třeba i jediného genu. Pracovníci z Univerzity Britské Kolumbie ve Vancouveru a Stanfordovy univerzitty v Kalifornii studovali povrchový kostěný krunýř rybek koljušek, žijících jak v moři, tak ve sladké vodě. Ty mořské mají na povrchu řadu 35 kostěných desek, zatímco ty sladkovodní jsou třeba zcela holé, a přitom se zdá, že se z těch prvních vyvinuly poměrně rychle za krátkou dobu. Nyní se podařilo identifikovat gen, který je za tento vývoj odpovědný – byl nazván Eda a je to týž gen, jehož mutace způsobuje dávno známou lidskou chorobu zvanou ektodermální dysplazie, při níž muži nemají vlasy a vouisy, mají jen málo zubů a nejsou schopni se v horku potit. Zajímavé je, že na rozdíl od lidí není mutace v proteinu dysplasinu u koljušek projevem nemoci, nýbrž pouze umožňuje adaptaci k novému prostředí. To vede k názoru, že u ryb není mutací ovlivněn gen pro protein v kosterních deskách, nýbrž regulační mechanismy pro expresi tohoto genu.

Odeslat komentář k článku "Jediný gen způsobuje změny v povrchovém krunýři koljušek "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Jediný gen způsobuje změny v povrchovém krunýři koljušek " e-mailem

Diskuse/Aktualizace