Jakou pilulku podáme?

26.9.2019
Citace:
G.A.Fonzo et al., Brain Regulation of Emotional Conflict Differentiates Response to Antidepressants Versus Placebo in Depression, Nature Human Behaviour, 2019, DOI: 10.1038/s41562-019-0732-1
Zdroj
Fotografie použité k testování. Nápis strach (fear) na pravé je v rozporu s obsahem, upraveno podle G.A.Fonzo et al., Brain Regulation of Emotional Conflict Differentiates Response to Antidepressants Versus Placebo in Depression, Nature Human Behaviour, 2019, DOI: 10.1038/s41562-019-0732-1.

Sledování mozkové aktivity při psychologických experimentech může pomoci psychiatrům při určení vhodného antidepresiva. V dnešní době mají na výběr řadu přípravků ze šesti základních typů antidepresiv. Problém je, že nejsou univerzální. Účinkují jen na někoho a někdy, nejasno kdy. U jiného nezaberou vůbec. Pokusné osoby měly během experimentu rozpoznat emoci na předloženém obrázku. Problém nastal, pokud popis obrázku neodpovídal obsahu. Přiřadit radost k fotografii usmívající se dívky s nápisem radost (viz obr.) je snadné. Pokud pokusná osoba na shodné fotografii vidí nápis strach, mozek je zmaten kvůli nesouladu informací, které dostává.

Chemická struktura antidepresiva sertralinu.Z rozdílu aktivit mozku snímaných magnetickou rezonancí lze celkem úspěšně vyhodnotit, zdali antidepresivum sertralin bude účinné nebo ne. Sertralin, jehož chemickou strukturu vidíme na obrázku, patří do třídy antidepresiv SSRI (selective serotonin reuptake inhibitor = selektivní inhibitor zpětného vychytávání serotoninu). Další experimenty ukážou, jestli stejný princip bude možné použít i pro ostatní antidepresiva. Důvodně můžeme předpokládat, že ano. Metoda, která by nahradila přístup pokus - omyl, by jistě zdravotní péči pozvedla.

Stanislav Brabec 28.9.2019: A co hypotéza nedostatku mikronutrientů a oxidativního stresu? Je tam nějaký pokrok? Ta tvrdí, že u většiny lidí je deprese spouštěna jinými mechanismy než nedostatkem serotoninu v synapsích. Podle krevního obrazu by měla rozpoznat tyto případy, a namísto antidepresiv doplnit chybějící mikronutrienty. SSRI zabírají u 38% pacientů, což prý dobře koreluje s těmi, kteří nemají nedostatek mikronutrientů. Ještě kdyby byla metoda, která pozná, kdo bude mít po SSRI nežádoucí účinky. Zkoušet deset různých inhibitorů selektivního vychytávání serotoninu, aby se zjistilo, po kterém se pacient nestane asexuálem s chronickou zácpou nebo průjmem, také není zrovna příjemné. Ty vedlejší účinky jsou dost významná omezení života, aby sama o sobě představovaly problém. V seznamu vedlejších účinků SSRI je i sebevražda.

30.9.2019: Sebevražda je problém při podávání všech antidepresiv, protože lidé začnou být dříve aktivní a teprve dlouho poté je přejdou temné myšlenky. To ale psychiatři vědí, a pokud takové nebezpečí hrozí, pacienta hospitalizují a sledují. Kouzelná pilulka neexistuje.

2.10.2019: Psychiatři to spíš nejasně tuší, a občas se jim to nepodaří poznat. U jiných vedlejších účinků ani netuší. Na mne neúspěšně zkoušeli sedm druhů. Účinek na psychiku nepozorovatelný, vedlejší účinky velmi různorodé, od sexuálních problémů a zácpy (to bylo téměř u všech) přes tinnitus, silné pocení, neuralgickou bolest zubů až po otok.

 
Odeslat komentář k článku "Jakou pilulku podáme? "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Jakou pilulku podáme? " e-mailem

Diskuse/Aktualizace