Jak vpravují patogenní bakterie svůj toxin do buněk

9.2.2006

Nejúčinnějším systémem, jakým bakterie injikují toxický protein do přiléhajících hostitelských buněk, je tzv. sekreční systém typu III. Jde tu o mechanicky poměrně nepravděpodobný úkon, protože toxin je obvykle větší než trubice, kterou do napadené buňky proniká. Na Yaleově univerzitě v New Haven nyní podrobně popsali mechanismus, jakým se to děje. Toxický protein se váže na rekogniční faktor uvnitř bakteriální buňky, který je pevně asociován s proteinem InvC, což je zvláštní adenosintrifosfatáza AAA-typu, jakýsi molekulární šaperon, který má tvar hexamerního prstence. Jejím účinkem se toxický protein rozvine do takové formy, ža může projít tenkou trubicí spojující bakteriální buňku s napadenou buňkou. Rekogniční faktor se vrátí do bakteriální buňky a toxický protein je vystřelen do napadené buňky hostitelské, kde se opět vrátí do své původní terciární podoby.

Odeslat komentář k článku "Jak vpravují patogenní bakterie svůj toxin do buněk "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Jak vpravují patogenní bakterie svůj toxin do buněk " e-mailem

Diskuse/Aktualizace