Jak překonat ozáření

6.11.2006

Deinococcus radiodurans, archebakterie odolávající vysokému stupni radioaktivního ozáření, dokáže zachovat svoji DNA, přestože byla radiací rozlámána na spoustu malých fragmentů. Umožňuje jí to jednak skutečnost, že obsahuje řadu kopií svého genomu, jednak účinné opravné mechanismy. Nyní se prokázalo, že nejdříve se vyhledají fragmenty DNA s oblastmi komplementární sekvence nukleotidů a zahájí se syntéza DNA-polymerázou, která vede k dlouhým jednovláknovým koncům na fragmentech. Potom se spárují jednovláknové kopie za tvorby dlouhých dvouvláknových molekul DNA, které jsou zapracovány do původního kruhového genomu.

Odeslat komentář k článku "Jak překonat ozáření "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Jak překonat ozáření " e-mailem

Diskuse/Aktualizace