Jak odstranit rtuť

31.3.2006
Citace:
Worthington, M. J. H., Kucera, R. L., Albuquerque, I. S., Gibson, C. T., Sibley, A., Slattery, A. D., Campbell, J. A., Alboaiji, S. F. K., Muller, K. A., Young, J., Adamson, N., Gascooke, J. R., Jampaiah, D., Sabri, Y. M., Bhargava, S. K., Ippolito, S. J., Lewis, D. A., Quinton, J. S., Ellis, A. V., Johs, A., Bernardes, G. J. L. and Chalker, J. M. (2017), Laying Waste to Mercury: Inexpensive Sorbents Made from Sulfur and Recycled Cooking Oils. Chem. Eur. J.. doi:10.1002/chem.201702871
Zdroj

Při provozu těžebních plošin vzniká mnoho odpadních vod znečištěných těžkými kovy a robou. Kvůli své jedovatosti je zvláštně nebezpečná kontaminace rtutí. Před vypuštěním do moře je třeba je důkladně vyčistit, což není tak jednoduchá věc. Proto v Pacific Northwest National Laboratory vyvinuli speciální sorbent s extrémně malými póry. Jeho povrch pokrývají thiolové skupiny –SH, k nimž má rtuť, ale i další kovy jako olovy či kadmium, velkou afinitu. Nový produkt vstoupil na trh pod pojmenováním thiol-SAMMS.

Jinou metodu pro odstranění rtuťové kontaminace, tentokrát v přístavních usazeninách, vyvinuli rovněž ve Spojených státech. Spočívá v kombinaci ultrazvuku, který rtuťové ionty dostane ze sedimentu do roztoku, a speciálních bakterií, které je následně absorbují.

6.10.2017: Reakce  esteru olejové kyseliny s molekulou síry S8. Jednotlivé molekuly triacylglycerolů se prováží dohromady krátkými řetězci sírových atomů, takže původně kapalná směs ztuhne a ztmavne. Reakcí síry a použitého oleje na smažení získáme polymer, který velmi dobře reaguje se rtutí. S jeho pomocí můžeme odstraňovat rtuť z životního prostředí, kam se dostává různými způsoby, např. při těžbě zlata, spalování uhlí nebo odpadu, rafinaci ropy a zemního plynu, elektrolytické výrobě louhů, metalurgii anebo z některých fungicidů. V časté podobě methylrtuti CH3Hg+ jde o nebezpečnou, neurotoxickou sloučeninu. Její odstraňování z životního prostředí je nanejvýš žádoucí.

Rtuť lapající polymer získáme zahříváním rostlinného oleje se sírou, která představuje levný vedlejší produkt rafinace ropy. Průběh reakce můžeme shlédnout na tomto videu. Rostlinné oleje náleží chemicky mezi tuky, tedy estery vyšších mastných kyselin s glycerolem, tzv. triacylglyceroly. Na obrázku reaguje ester olejové kyseliny s molekulou síry S8. Jednotlivé molekuly triacylglycerolů se prováží dohromady krátkými řetězci sírových atomů, takže původně kapalná směs ztuhne a ztmavne. Jde o stejnou reakci, kterou využíváme ke zpevnění gumy, tzv. vulkanizaci.

Pepakos 12.10.2017: Proč použitý olej? Čerstvý ne?

15.10.2017: I s čerstvým by to šlo, ale použitý jako odpad je zdarma...

Marcus Wang 22.2.2018: Mozna by se polymer dal tez vyuzit jako zvykacka.

23.2.2018: Nepochybně ano, ale o chuti mám jisté pochyby a nedostatek kuráže mi zabránil, abych žvýkání vyzkoušel.

Olga Klauzová 24.2.2018: K čemu je to dobré?

25.2.2018: Velmi silně absorbuje rtuťnaté ionty, takže se může hodit třeba pro čištění kontaminovaných vod.

Jakub Seidler 26.2.2018: Šlo by to i s olovem, když je dvojvazné a jde o poměrně velký atom? Dokáže samotný horký olej zachytit nějaké ionty? Nevadí kontakt síry s vodou, nebo se musí poté voda nějak vyčistit?

27.2.2018: Pravděpodobně ne, olovo se chemicky od rtuti dost liší. Ale jistotu získáme jedině experimentálně. Anorganické ionty se v oleji rozpouštět nebudou, nejspíš jen velké organické. Síra se ve vodě nerozpouští, takže pouhý kontakt nevadí.

jiri suchy 17.3.2018: Jak odstranit rtuť........ z lidského těla ? Domnívám se, že v jisté oblasti rtut´z amalgámové elektrolýzy pronikla přes okolní půdu až do vodního toku, do ryb, možná i do pitné vody upravované z této - je znám nějaký vhodný postup, jak se zbavit kontaminace z pozřených ryb avody ? Děkuji.

19.3.2018: Máte-li podezření na intoxikaci rtutí, ať akutní nebo chronickou, rozhodně navštivte svého lékaře. Nedoporučoval bych to řešit amatérskými domácími pokusy. Možné zamoření vod rtutí ohlaste na místně příslušné hygienické stanici, která zajistí příslušné chemické analýzy.

Marek 7.8.2018: 1) Zkapalní ten polymer při opětovneém zahřátí? 2) Umí ten polymer chytat i výpary rtuťi? Dokud je ještě tekutý, nanést ho na nějaké hrubé plátno a udělat z něj něco jako list? Nedávno jsem v elektrodílně rozbil rtuťový spínač, v němž bylo několik gramů rtuti. Největší kapky jsem jak tak posbíral, menší kuličky zasypal zinkem. Posbíranou rtuť i Zn prach jsem odevezl do laborky k likvidaci. Ta rtuť se ale dostala i do míst, kam se nemůžu dostat a odkud se teď asi pomalu vypařuje. Sice od té doby usilovně větrám, ale asi by nebylo marné dát nějaké lapače rtuti do míst, kde je pravděpodobné, že tam zůstaly nějaké zbytky. Nebo to nemusím tak dramatizovat? Velmi hrubým odhadem bych řekl, že se mi podažilo pochytat cca 80% z rozlité rtuti.

9.8.2018: Kontaminaci rtutí bych rozhodně nepodceňoval. K jejímu odstranění ze škvír a jinak nepřístupných míst se používá sirný prášek. Pokud jde o otázky na vlastnosti popisovaného polymeru, odkázal bych Vás na původní publikaci.

 
Odeslat komentář k článku "Jak odstranit rtuť "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Jak odstranit rtuť " e-mailem

Diskuse/Aktualizace