Jak je to s metanolem a etanolem?

12.9.2012

Vzhledem k několika otravám metanolem, ke kterým došlo v posledních dnech, si povězme několik slov o tom, jak to s těmi alkoholy je. Metanol CH3OH a etanol CH3CH2OH jsou chemicky velmi podobné sloučeniny. Vliv metanolu na lidský organismus je podobný jako u etanolu a spočívá především v jeho působení na centrální nervovou soustavu. Velmi jedovatý je až formaldehyd HCHO, které z něj vzniká především v játrech působením enzymu alkoholdehydrogenázy. Z něj působením enzymu aldehyddehydrogenázy vzniká rovněž velmi jedovatá kyselina mravenčí HCOOH. Dosud není objasněn způsob, jakým nejspíš působením kyseliny mravenčí dojde k porušení sítnice, což může vést až k trvalé úplné slepotě. Analogické produkty vznikající pomocí stejných enzymů z etanolu, acetaldehyd CH3CHO a kyselina octová CH3COOH, jedovaté nejsou. Zředěná kyselina octová je běžný kuchyňský ocet. Etanol proto slouží jako nejlepší protijed při otravě metanolem. Alkoholdehydrogenáza se lépe váže na molekulu etanolu, takže při jeho nadbytku se metanol dříve vyloučí dechem a močí, než dojde k jeho přeměně na metabolity.

Čistý metanol a etanol při vzájemném porovnání rozliší i vnímavý laik. Zatímco čistý etanol se pít nedá, čistý metanol připomíná vodku. Ve vodou zředěné a ochucené směsi je bez pomoci přístrojů neodliší ani školený chemik. Podle barvy plamene se rozpoznat nedají. Navíc zapálit 40% směs alkoholu a vody, což je běžné složení lihovin, není snadné. Schválně si to zkuste s tuzemským rumem! Uhasíte v něm hořící sirku jak ve vodě.

Při alkoholovém kvašení metanol nevzniká, pouze při některých doprovodných reakcích. Pravidelně doprovází kvašení ovoce s vyšším podílem pektinových látek nebo celulózy, např. jablka, hrušky nebo jakékoli ovocné pecky. Vznikne ho nanejvýš několik setin hlavního produktu, etanolu, což je neškodné množství. Neexistuje způsob, jak by se špatně provedeným kvašením či následným pálením do alkoholických nápojů dostalo významné množství metanolu. Povolená hranice je 12 g na litr.

Marcus Wang 14.9.2012: Vážená redakce, článek o alkoholech mne zaujal a poučil. Fascinuje mě, jak se lze k metanolu dostat, když je tak jedovatý. Napadá mě jen snad, že partička vylízanců někde ukradne cisternu v chemičce, ochutná a rychle prodá ziskuchtivým stánkařům. Vypovídat již zřejmě nebudou... V televizi jsem zahlédl zaručené rady, jak oba alkoholy rozlišit barvou plamene. Provedl jsem ověřovací experiment. 40% lihovinu ve skleničce opravdu sirkou zapálit nelze, zasyčí a zhasne. Úspěšný jsem byl po nalití malého množství do uzávěru od piva. Po krátkém smažení se roztok alkoholu prohřál (na teplotu vzplanutí) a vzňal se krásně modrým plamenem. Testoval jsem tmavý Bacardi rum (originál ?) zakoupený v asijské večerce. Zatím žiju a píšu...

akademon.cz 14.9.2012: Metanol je v chemickém průmyslu velmi rozšířená surovina. Na světě se ho ročně vyrobí přibližně milion tun. Takové množství není možné reálně zabezpečit, aby ani litr neunikl do nepovolaných rukou.

nuclear 23.9.2012: Jedna sovětská stíhačka /Mig-25/ ale také nějaký dopravní Tupolev, létaly na metanol smíchaný s vodou, v poměru 25%m 75% vody. V komorách je teplota 2000´C. Marně jsem se snažil k tomuto najít nějaké podrobnosti, či alespoň názor obsluhujícího personálu.U nás tyto Migy nelétaly, jen ten Tupolev, a jen prý nějaké omezené období v 70´ letech. Metanol prý dokáže "přibalit" trochu víc té vody, než etanol. Našel jsem pak pouze studii o stacionárních katalyzátorech, a některé z nich / nějaké přesně namíchané směsi oxidů kovů/ dovedou prý vyrábět vodík z vody a alkoholu až v poměru asi 1:13. -- Zkusil jsem tedy zhotovit měděný katalyzátor z tenké trubičky, a skutečně se mi podařilo zapálit páry ethanolu s vodou až v poměru 1:4, jenže nemohu přesně vědět, jelikož do komerčního ethanolu z benzínové pumpy se přidává i 15% benzínu, a také ke konci každé dávky se vždy zdálo, že určitá část páry už je jen vodní, a s plamínkem nemá nic společného. Na závěr alespoň posílám odkaz na motory toho Migu.

Miroslav Kroupa 4.3.2014: Následující věta ze článku Jak je to s metanolem a etanolem: "Čistý metanol a etanol při vzájemném porovnání rozliší i vnímavý laik". Zatímco čistý etanol se pít nedá, čistý metanol připomíná vodku nemůže být založená na skutečnosti, kde jste ji prosím získal.

11.3.2014: Informace je založená na vlastní zkušenosti. Jednak je možné je porovnávat čichem, koncentrovaný metanol nedráždí sliznice zdaleka tolik jako koncentrovaný etanol. Nebezpečná dávka methanolu je dosti vysoká, takže malé množství na jazyku Vám neublíží.

Cizinec 9.1.2015: Dobrý den, promiňte zarazila mě jedna věta v textu "Neexistuje způsob, jak by se špatně provedeným kvašením či následným pálením do alkoholických nápojů dostalo významné množství metanolu." Z teto informace vyplývá, že pěstitelské pálenice nebo domácí paliči jsou jak se říká lidově v klidu. Narážím na problém pěstitelské pálenice v Radvanicích, která se potýkala s problémy obsahu nedovolených látek. Pokud si to přeberu hodně laicky a zaměstnanec nebude separovat před-kap jádro a ocas tak i v takové směsi nebude škodlivé množství metanolu(švestkový x meruňkovy kvas). Nešlo tedy pravděpodobně o problém technologicky, pochybení zaměstnance ale o sprostý mix. Děkuji za Váš názor i za Váš článek.

Helena Bubáková 4.3.2020: Ráda bych se zeptala jakože se ethanol rozkládá v organismu rychleji než methanol

5.3.2020: Enzym alkoholdehydrogenáza, který přeměňuje primární alkoholy se skupinou –OH na odpovídající aldehydy –CHO, se lépe váže na ethanol než na methanol. Přeměňuje tedy ethanol na acetaldehyd přednostně, takže ethanolu ubývá rychleji než methanolu.

 
Odeslat komentář k článku "Jak je to s metanolem a etanolem? "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Jak je to s metanolem a etanolem? " e-mailem

Diskuse/Aktualizace