Jaderná fúze do kapsy

2.5.2005
schema experimetnálního uspořádání

Již několik desetiletí trvající pokusy vyrábět energii řízeným slučováním atomových jader stále narážejí na četné technické obtíže, spojené s nutností vytvořit a udržet plazma o dostatečně vysoké teplotě, v němž by tepelný pohyb částic překonal odpudivé elektrostatické působení mezi jednotlivými jádry a dovolil tak jejich fúzi. Špičková experimentální zařízení, na kterých takovéto pokusy probíhají, jsou velká a drahá. Na konci dubna však časopis Nature otiskl zprávu o uskutečnění jaderné fúze v podmínkách jednoduchého laboratorního experimentu "na desce pracovního stolu". Vědcům z Kalifornské univerzity v Los Angeles se podařilo sestrojit relativně jednoduché zařízení na bázi pyroelektrického krystalu v deuteronové atmosféře, které dokáže indukovat jadernou reakci slučování dvou jader deuteria D (tzv. těžký vodík s jedním protonem a jedním neutronem) za vzniku helia 3 a neutronu. Zahřátím válcového pyroelektrického krystalu vzniká v jeho okolí napětí, které ionizuje atomy D a urychluje vzniklá kladně nabitá jádra směrem k vnější elektrodě. Ta také obsahuje deuterium, s nímž se přilétající urychlená jádra slučují. Efekt je detekován pomocí vznikajících neutronů. Schéma experimentálního zařízení je na přiloženém obrázku.

Nedá se sice očekávat, že by toto zařízení bylo v budoucnu schopno generovat energii, jak o to usilují fúzní zařízení na bázi horkého plazmatu, počítá se nicméně s jeho využitím jako "přenosného" generátoru neutronů. Jeho výhodou (oproti generátorům využívajícím jaderných zářičů) by byla možnost produkci neutronů zapínat a vypínat (ohřátím a ochlazením pyroelektrického krystalu). Vědci v současné době pracují na zintenzívnění neutronového toku použitím tritiové atmosféry (tritium je vodík s jedním protonem a dvěma neutrony). Uskutečnění jaderná fúze bez použití vysokoteplotního plazmatu je cílem mnoha různých experimentálních aktivit, které však zatím nepřinesly důvěryhodné výsledky. Před časem se mluvilo o tzv. "bublinové fúzi", ještě předtím o "studené fúzi", ale žádný z těchto efektů se zatím nepodařilo stoprocentně prokázat.

Odeslat komentář k článku "Jaderná fúze do kapsy "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Jaderná fúze do kapsy " e-mailem

Diskuse/Aktualizace