Interferenční novinky

4.3.2005

O interferenci elementárních částic (např. fotonů či elektronů) na dvojštěrbině víme již desítky let. Dvojštěrbinou rozumíme, jak již název napovídá, dvě velmi úzké štěrbiny velmi blízko sebe. Pojmy „úzký“ a „blízký“ posuzujeme z hlediska vlnové délky dopadajícího záření. Dopadající elementární částice, které v rámci korpuskulárně-vlnového dualismu jsou i zářením, pak vyvolají vznik interferenčních obrazců za dvojštěrbině. Nyní se podařilo získat interferenční obrazce bez jakékoli dvojštěrbiny, pouze pomocí ozařování plynného argonu extrémně krátkými laserovými pulsy. Použité světelné pulsy byly tak krátké, že je tvořilo vlastně jen několik maxim elektrického vektoru světla. Pokud každé ze dvou souhlasných maxim ionizovalo po jednom atom argonu a uvolnilo z něj elektron, vznikl na stínítku interferenční obrazec. Ve směru, kam mířilo jediného maximu elektrického vektoru, interferenční obrazec nikdy nevznikl.

Odeslat komentář k článku "Interferenční novinky "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Interferenční novinky " e-mailem

Diskuse/Aktualizace