Hysterese při tání a tuhnutí germánia

12.10.2006

Vědci z Berkeley National Laboratory pozorovali zajímavý jev. Nanočástice germánia o průměru 2,5 nm uvnitř sklovitého oxidu křemičitého tají při teplotě o 200 stupňů Celsia vyšší, než je normální bod tání, který činí 938.25 oC. To by na první pohled nemuselo být tak zvláštní, protože body tání či tuhnutí lze ovlivnit vnějšími podmínkami, např.tlakem, takže je celkem pochopitelné, že bod tání nanočástic uvnitř krystalu se bude lišit od teploty tuhnutí velkého kusu téže látky volně uložené v peci. Zajímavé však je, že pozorovaný jev funguje i opačně. Teplota tuhnutí je asi o 200 oC nižší, než při které germánium normálně tuhne (938.25 oC). Za normálních okolností jsou totiž teploty tání a tuhnutí totožné. Již dříve bylo pozorováno, že bod tání klesá u extrémně malých částic až o stovky stupňů. V případě jejich zabudování do nějaké matrice naopak stoupá. Tak komplexní chování však doposud pozorováno nebylo. Musí jít o velmi specifickou interakci.

 
Odeslat komentář k článku "Hysterese při tání a tuhnutí germánia "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Hysterese při tání a tuhnutí germánia " e-mailem

Diskuse/Aktualizace