Hraje všemi barvami

13.12.2019
Citace:
Lane, S., Vagin, S., Wang, H. et al. Wide-gamut lasing from a single organic chromophore. Light Sci Appl 7, 101 (2018) doi:10.1038/s41377-018-0102-1
Zdroj
Nahoře fluorescence Np-P4VB v různém prostředí: (a) v cyklohexanu, (b) v DMF, (c) v DMF s dusičnanem zinečnatým, (d) v DMF s dusičnanem rtuťnatým, (e) v okyseleném DMF, foto S.Lane et al., Wide-gamut lasing from a single organic chromophore, Light Sci Appl 7, 101 (2018). Dole chemická struktura Np-P4VB.

Sloučenina Np-P4VB vyzařuje světlo při fluorescenci v neobyčejně širokém rozmezí vlnových délek v závislosti na složení rozpouštědla. Jak vidíme na obrázku nahoře, může hrát všemi barvami. V cyklohexanu C6H12 svítí modře, v dimethylformamidu DMF (CH3)2NC(O)H modrozeleně, zeleně v DMF za přítomnosti dusičnanu zinečnatého Zn(NO3)2, za přítomnosti dusičnanu rtuťnatého Hg(NO3)2 žlutě a v okyseleném DMF oranžově. „Tento materiál může najít široké uplatnění od senzorů přes biologické značení až po displeje,“ soudí první autor publikace Stephen Lane z University of Alberta. Podle chemického názvosloví jde o bis(4-pyridyl)dineopentoxyl-p-fenylendivinylen, jehož chemickou strukturu vidíme na obrázku dole.

Vanad v roztoku v různých oxidačních stavech, foto Steffen Kristensen [Public domain].Podobný barevný rozsah v chemii najdeme jedině u vanadu. Roztoky různých kationtů vanadu mají barvy velmi odlišné. Jak vidíme na obrázku, ve vodném roztoku je V2+ světle fialový, V3+ zelený, VO2+ modrý nebo VO3+ žlutý.

 
Odeslat komentář k článku "Hraje všemi barvami "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Hraje všemi barvami " e-mailem

Diskuse/Aktualizace